Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Gruppering av organiska peroxider - uppgifter om innehållet i databasen

Tipsa om artikeln
I databasen för gruppering av organiska peroxider kan du ta reda på vilken Grupp enligt 3 kap. i MSB:s (Sprängämnesinspektionens) föreskrifter SÄIFS 1996:4 som en beredning innehållande organisk(a) peroxid(er) tillhör.
Databasen
Grupptillhörigheten är i flera avseenden avgörande för hanteringen enligt SÄIFS 1996:4. Databasen innehåller även vissa andra klassificeringsdata, däribland UN-nummer och FN-typ.
 
Du kan söka på
  • Beredningens kemiska namn
  • UN-nummer
  • CAS-nummer
  • EG-nummer
  • FN-typ
  • Grupp (enligt SÄIFS 1996:4)

CAS-nummer och EG-nummer i databasen avser den rena organiska peroxiden, ej beredningen med flegmatiseringsmedel/lösningsmedel. 

Begreppsförklaring

UN-nummer


I FN:s rekommendationer för transport av farligt gods, liksom i regelverken ADR och RID, används generiska nummer som betecknar en hel familj av organiska peroxider med likartade egenskaper. Dessa nummer har direkt koppling till FN-typen.
 
Organiska peroxider av FN-typ A får ej transporteras, och därför saknar denna typ UN-nummer.

FN-typ

Med FN-typ avses de typer av organisk peroxid som beskrivs i FN-rekommendationer om transport av farligt gods och i ADR/RID. FN-typen har direkt koppling till UN-numert. Den avgörs genom tester enligt FN:s Testmanual för transport av farligt gods. GHS-systemet (Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals) använder samma klassificering och kriterier.

Kontrolltemperatur

Rekommenderad maximal hanteringstemperatur. Kontrolltemperaturen är 10-20 grader under den självaccelererade sönderfallstemperaturen SADT (Self-Accelerating Decomposition Temperature) för peroxiden. Vid SADT påbörjas ett sönderfall som utvecklar mer energi än vad som kan avges, varvid sönderfallet blir självunderhållande och accelererande.

Nödtemperatur

Den temperatur vid vilken nödåtgärder måste vidtas. Nödtemperaturen är bara 5-10 grader under den självaccelererade sönderfallstemperaturen SADT (Self-Accelerating Decomposition Temperature) för peroxiden. Vid SADT påbörjas ett sönderfall som utvecklar mer energi än vad som kan avges, varvid sönderfallet blir självunderhållande och accelererande.

Publicerad: 2009-12-07 kl. 14:48 | Senast granskad:2014-01-07 kl. 13:11
Kontakt:
Lorens Van Dam lorens.van.dam@msb.se