Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Information om vissa produkter

Tipsa om artikeln
Det finns några produkter avsedda för brandfarliga vätskor som regleras nationellt genom lagen om brandfarliga och explosiva varor och dess föreskrifter.
Föreskrifterna (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor, som i allt väsentligt gäller hantering, ställer i kapitel 5 krav på: 
  • kaminer och element där brandfarlig vätska används som bränsle, samt
  • lösa behållare och explosionssäkra kärl där brandfarlig vätska kan förvaras

Kaminer, element och explosionssäkra kärl

Etanoleldade öppna spisar eller dekorationsbrasor som har en effekt från 900 W och uppåt räknas som skorstenslösa kaminer. Är effekten under 900 W räknas de som dekorationseldar och behöver inte ha genomgått typkontroll. Kaminer som använder brandfarlig vätska som bränsle ska uppfylla nationella svenska tekniska regler vilket betyder att kaminer ska vara typkontrollerade och åtföljas av ett typintyg för att få säljas (med vissa undantag – se avsnittet om ömsesidigt erkännande). Det finns två framtagna provningsmetoder som används och du kan läsa mer om etanoleldade kaminer här Om du ska elda i skorstenslös kamin 

Element samt behållare och explosionssäkra kärl för brandfarliga vätskor ska enligt svenska nationella regler ha genomgått typkontroll och åtföljas av ett typintyg eller uppfylla kraven i lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Vad som är ett ”element” är inte definierat i föreskrifterna, och det är inte heller ”explosionssäkert kärl”, men för båda produkttyperna finns typkontroller framtagna.

Lös behållare

Lös behållare för brandfarlig vätska anges vara ”Flaska, burk, dunk, fat samt annan liknande flyttbar behållare för förvaring av brandfarliga vätskor”. Dessa ska, enligt föreskrifterna, ha genomgått typkontroll och åtföljas av ett typintyg.  Alternativt kan de uppfylla kraven för transport av farligt gods, ADR/RID. Läs om lagstiftningen om transport av farligt gods 

I de allra flesta fall utformas lösa behållare för brandfarlig vätska så att de uppfyller ADR/RID eftersom de då också kan transporteras fyllda. I många fall saknas metoder för annan typkontroll. Behållare som inte klassas som transportförpackning och därför inte regleras i ADR/RID, t ex en påse med spolarvätska, ska uppfylla förpackningskraven i kemikalielagstiftningen kompletterat med kraven i föreskrifternas punkt 5.1.1 och 5.1.2 (dvs. vara betryggande med hänsyn till material, konstruktion, utförande och utrustning, samt inte läcka).

Ömsesidigt erkännande

Eftersom Sverige är en del av EU:s inre marknad måste vi i Sverige acceptera produkter som

  1. lagligen saluförs på annan nationell EU-marknad, såvida de samtidigt
  2. har samma skyddsnivå som den nivå våra nationella regler ställer krav på

Det kan alltså finnas framför allt etanoleldade skorstenslösa kaminer som inte är typgodkända i Sverige men som ändå får finnas på den svenska marknaden.

Pågående regelarbete

Det pågår ett regelarbete och de svenska nationella tekniska reglerna för dessa produkttyper (SÄIFS 2000:2) kommer att upphävas, men reglerna gäller fullt ut till dess att de är upphävda.

Publicerad: 2018-10-10 kl. 13:13
Kontakt:
Marianne Rönnbäck Runhage Marianne.RonnbackRunhage@msb.se