Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

E85 - bensinstationer

Tipsa om artikeln
Eftersom E85 har andra fysikaliska egenskaper än de vanliga petroleumbaserade drivmedlen och därmed andra risker har speciella rekommendationer för hanteringen tagits fram av Svenska petroleuminstitutet i samarbete med dåvarande Räddningsverket.

Rekommendationer för bensinstationer

Speciella rekommendationer finns för hantering av E85 på bensinstationer. En uppdaterad version av dessa har getts ut av SPI, Svenska petroleuminstitutet i samarbete med Räddningsverket.

De bensinstationer som planerar att börja sälja E85 måste kontakta den lokala räddningstjänsten så att de kan anpassa sin utrustning till de nya förhållandena. I de flesta fall krävs också ett nytt tillstånd till den förändrade hanteringen.

Materialpåverkan – ökad korrosionsrisk med E85

Det finns risk för att etanolen kan orsaka korrosion i de material som finns i cisterner, rörledningar och pumpar avsedda för bensin, vilket innebär att de kan rosta sönder. Materialet i cisterner och alla övriga delar av systemet som ska användas till E85 ska därför vara anpassat till och godkänt för E85.

Risk vid tankning av fordon

Något som speciellt uppmärksammats med E85 är riskerna vid tankning av fordon. Det är ovanligt, men det förekommer att gnistor från statisk elektricitet orsakar mindre bränder i påfyllningsrörets mynning. Skulle branden fortplantas ner i bränsletanken, kan den i värsta fall explodera.
För att minska risken med statisk elektricitet vid tankning saknar pistolventilerna till E85-pumpar upphakningsmekanism så att man måste hålla i pumphantaget under hela tankningen. Bilar som tillverkats och godkänts för etanolbränsle har konstruktionsanpassningar för att minska risken för gnistbildning vid tankning och brand i fordonets bränsletank. Därför är det också olämpligt att tanka E85 i bilar som inte är anpassade för etanoldrift, liksom att fylla och förvara E85 i reservdunkar.

Risker för och konsekvenser av en antändning av E85-ångor i cisterner

I en annan undersökning som SP gjort har man undersökt riskerna för och konsekvenserna av en antändning av ångor från E85 inne i en nedgrävd 6 m3 cistern. Försök gjordes vid två tillfällen.

I det första försöket var det svårt att få antändning. Vid det andra tillfället späddes därför bränsleångorna ut med luft varefter antändning erhölls. Antändningen gav upphov till en snabb tryckökning i cisternen som medförde en kraftig utströmning av förbränningsgaser med hög hastighet via avluftningsledningen under ett antal sekunder.

Slutsatsen av undersökningen var att, överfört till en tänkt situation på en bensinstation, man kan anta att eventuella skador skulle begränsa sig till vissa egendomsskador på cisternen och en del tillhörande utrustning. Risken för personskador eller skador på annan utrustning, liksom brandspridning till omkringliggande objekt, måste betecknas som mycket liten.
Publicerad: 2009-11-17 kl. 17:59
Kontakt:
Ingela Hellberg Ingela.Hellberg@msb.se