Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Drivmedel och bensinstationer

Tipsa om artikeln
På denna och följande sidor har vi samlat information som rör vätskeformiga drivmedel för fordon och försäljningsställen för dessa, det vill säga bensinstationer av olika slag.

Den typ av brandfarliga vätskor som flest människor kommer i kontakt med och som hanteras i störst mängd är drivmedel för fordon.

E85

När introduktionen av E85 på marknaden i stor skala kom igång under 2005 var kunskaperna om hur dess egenskaper skilde sig från bensin dåligt kända. I dag är kunskapsnivån betydligt högre – vi vet mer om egenskaper och risker efter att flera undersökningar genomförts av bland andra SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. 

SPI Svenska Petroleuminstitutet har i samarbete med dåvarande Räddningsverket utarbetat anvisningar för hantering på bensinstationer och rekommendationer för hantering av bränder som omfattar E85 har tagits fram. 

Läs mer om E85 genom att följa länkarna i menyn.

Andra drivmedel

RME, FAME

RME – rapsmetylester – används som låginblandning i diesel eller i vissa fall i ren form. RME framställs genom omförestring av rapsoljor med metanol. RME är inte en brandfarlig vätska och föranleder därför inte några speciella åtgärder från MSB:s sida. Däremot utgör framställningen hantering av brandfarlig vara och är i de flesta fall tillståndspliktig. 

Även andra växtoljor kan omvandlas till drivmedel. Den mer generella beteckningen är FAME (Fatty Acid Methyl Ester). Egenskaperna och framställningsmetoden är likartade oavsett vilket biologiskt ursprung oljan eller fettsyran har. Det är även möjligt att använda etanol vid omförestringen och beteckningen blir då FAEE (Fatty Acid Ethyl Ester).

Metan, biogas

Metangas har i dessa sammanhang två olika ursprung, dels är det ett fossilt bränsle (naturgas), dels framställs metan genom rötning av biologiskt avfall och kallas då biogas. Oavsett ursprunget innehåller fordonsgas mellan 95 och 98 % metan.

Handbok om hanteringen av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer

Denna handbok är avsedd för verksamhetsutövare som vill ha en samlad presentation av regelverket och dess tillämpning på bensinstationer och för tillstånds- och tillsynsmyndigheter som ska granska en planerad eller befintlig bensinstation.

För verksamhetsutövare är det tänkt att handboken ska underlätta planeringen vid ny- eller ombyggnation och vid drift och underhåll. Den innehåller även checklistor och kontrollplaner för egenkontroller som kan användas vid ett systematiskt brandskyddsarbete.

För tillstånds- och tillsynsmyndigheter är förhoppningen att handboken ska vara till hjälp vid tillståndsansökningar och vid tillsyn av befintliga bensinstationer.

Handbok: Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer
Denna handbok är avsedd dels för verksamhetsutövare som vill ha en samlad presentation av regelverket och dess tillämpning på bensinstati...
Publikationsnummer:
MSB822
 
 
Publicerad: 2009-11-10 kl. 11:05 | Senast granskad:2015-04-08 kl. 13:53
Kontakt:
Christer Sandqvist Christer.Sandqvist@msb.se