Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Kontrollintervall för cisterner och rörledningar innehållande E85

Tipsa om artikeln
När "pumplagen" (SFS 2005:1248) kom, fick det till följd att ett flertal befintliga cisterner och rörledningar på bensinstationer bytte produkt, ofta till E85.
Fakta
Krav på olika kontroller finns i MSB:s föreskrifter MSBFS 2011:8 kapitel 4 och 5.
 
Krav på intervall för återkommande kontroll finns i MSBFS 2011:8  5 kap.  9-10 §
 
Omfattningen av den återkommande kontrollen finns i 5 kap. 7-8 §.
MSBFS 2011:8 (upphävd)

SÄIFS 1997:9 (upphävd)
 
Naturvårdsverket har liknande regler i NFS 2003:24, som också innefattar ytterligare krav inom vattenskyddsområden.
 

Denna sida är under omarbetning med referenser till nu gällande föreskrifter.

Från början fanns inga cisterner, rörledningar eller korrosionsskyddssystem som var certifierade för E85. Även om anordningarna var certifierade för bensin och diesel eller för ren etanol, fanns ingen information om hur materialen skulle fungera tillsammans med E85, eftersom bränsleblandningen var ny och annorlunda mot de traditionella bränslena.

Risk finns att etanol/E85 kan orsaka skador både på metalliska och polymera material som finns i cisterner, rörledningar och pumpar avsedda för traditionella petroleumprodukter. Hur E85 fungerar ihop med material som testats mot "ren" bensin, diesel eller etanol (100%) avslöjar inte nödvändigtvis hur de fungerar ihop med bränsleblandningen E85.

Räddningsverket lämnade under 2006 tillfälliga rekommendationer för kontrollintervall hos objekt på bensinstationer som genom produktbyte övergått till E85-hantering. Rekommendationerna lades ut på Räddningsverkets webbplats. MSB har sedan dess tagit del av den forskning och de erfarenheter som hittills framkommit om korrosivitet och materialkompatibilitet för E85, och uppdaterar därför rekommendationen för kontrollintervall vid E85-hantering på bensinstation.

Uppdaterade rekommendationer (2010-02) för E85 på bensinstation

A. Om cisternen invändigt är helt belagd med [materialtypen] vinylester eller produkten Chemflake [certifierad produkt] och det framgår ur certifikatet att beläggningsmaterialet tål

  1. Bensin och etanol - 6 års kontrollintervall
  2. E85 - 12 års kontrollintervall

B. [Om materialet i cisternen är]  rostfritt, syrafast stål - 12 års kontrollintervall

Punkt C i Räddningsverkets tidigare rekommendationer ändras från 2010 till:

C-1. Skyddad cistern utan certifierat korrosionsskydd för E85
En invändigt korrosionsskyddad cistern för E85 som i första bedömningsläget (revisions- eller återkommande kontroll) fått kontrollintervallet 3 år i enlighet med Räddningsverkets tidigare rekommendation, och som vid nästa kontrolltillfälle bedöms vara i opåverkat eller gott skick, kan få 6 års nytt kontrollintervall.

Därefter kan cisternen, om beläggningen fortsatt är opåverkad eller i gott skick vid senare kontrolltillfällen, fortsatt få nya kontrollintervall om 6 år.

Detta innebär att en sådan cistern jämställs med en S-cistern, även om den är behandlad med certifierat korrosionsskydd, av det skälet att just E85 inte ingår i certifikatet.

C-2. Cistern utan korrosionsskydd
En cistern ovan mark för E85 utan invändigt korrosionsskydd som i första bedömningsläget (revisions- eller återkommande kontroll) fått kontrollintervallet 3 år i enlighet med Räddningsverkets tidigare re-kommendation, och som vid nästa kontrolltillfälle bedöms vara i opåverkat eller gott skick, kan få 6 års nytt kontrollintervall.

Om cisternen fortsatt är opåverkad eller i gott skick invändigt vid senare kontrolltillfällen, kan den fortsatt få nya kontrollintervall om 6 år.

Detta innebär att en sådan cistern hanteras som en ”vanlig” S-cistern, även om den innehåller E85.

För att cisternen ska få kontrollintervall enligt ovan måste också rörledningarna uppfylla kraven. MSB anser att ovanstående kontrollintervall även kan användas som vägledning för att bestämma giltighetstid för tillstånd till hantering av brandfarlig vara.

OBS! endast rekommendationen i punkt C från 2006 ändras till ny lydelse. Text inom […] är förtydliganden av ursprungstexten.

Tidigare rekommendationer (2006) för bensinstationer

C.  [Om cisternen korrosionsskyddas invändigt med] certifierat målnings- eller inklädnadssystem, som inte är testat mot etanol eller
om cisternen inte är korrosionsskyddad [invändigt plåtren]
- 3 års kontrollintervall.

Text inom […] är förtydliganden av ursprungstexten.

Korrosionsskydd och kontrollintervall på depåcisterner för E85

Trots att skaderiskerna i stort sett är desamma, omfattas inte depåcisterner i dagsläget av de specialrekommendationer som gäller för cisterner på bensinstation enligt ovan. Kontrollintervallen för depåcisterner följer reglerna i MSBFS 5 kap. 9-11§, men materialen i alla delar av systemet som ska användas för E85 bör ändå vara anpassade till och godkända för E85, annars kan tätare kontrollintervall bli nödvändiga.

Generella material- och korrosionsskyddsrekommendationer finns ännu inte för E85. Forskningen brukar nämna bland annat aluminium-, zink-, koppar- och blyhaltiga material samt mässing som olämpliga i kombination med etanolbaserade bränslen.

Det finns inte tillräckligt lång erfarenhet för att kunna rekommendera lämpliga material fullt ut, men det förefaller hittills som om kolstål och olika rostfria stålkvalitéer kan hantera förvaring av E85 relativt väl. Man bör ha god kontroll på den tidigare förvaringshistoriken i anläggningen, och vara observant på polymera tätnings- och packningsmaterial och deras reaktion när man förvarar E85.

Publicerad: 2010-02-09 kl. 07:12 | Senast granskad:2014-02-28 kl. 09:16
Kontakt:
Ingela Hellberg Ingela.Hellberg@msb.se