Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Viktiga förändringar i MSBFS 2011:8 med koppling till ändringar i MSBFS 2014:5

Tipsa om artikeln

Urval av förändringar i MSBFS 2011:8 och motsvarande ändringar i MSBFS 2014:5

Ändringarna gentemot MSBFS 2011:8 handlar i första hand om att

 • En tidssatt övergångsbestämmelse införs för kravet på att rörledningar utan tillräckligt korrosionsskydd ska bytas mot korrosionsskyddade (senast 1/7 2022)
 • Kravet på skydd mot att en flamma går ner i cisternen genom cisternens fyllningsanslutning tas bort
 • Kravet på att avluftningsledning och gasåterföringsledning under vissa omständigheter ska ha flamskydd mildras

Förändringar i MSBFS 2011:8 gentemot SÄIFS 1997:9

 • Begreppet "öppen cistern" försvinner och trycket ovanför vätskeytan i cisternen får högst gå upp till 0,5 bar. Gränsen för eventuellt undertryck ovanför vätskeytan förändras inte.
 • Krav på flamskydd mm: flamskydd ska finnas där det enligt klassningsplan kan bli zon 0 eller 1 där påfyllnings-, avluftnings- och gasåterföringsledning mynnar ut. Detta ändras i MSBFS 2014:5, se tredje punkten under rubriken ovan.
 • Krav på certifiering av överfyllningsskydd har tagits bort, men överfyllningsskydd krävs på samma cisterner som tidigare.
 • Det ska finnas åskskydd på utomhuscisterner (ovan mark) med volym större än 500 m3, och på cisterner i grupp utomhus, om sammanlagda volymen i gruppen är större än 1000m3.
 • Cisterner som är större än 1 m3 och rörledningar som är större än DN 50 får bara svetsas av personal som är certifierad för svetsning enligt AFS 2005:2. Svetsmetoderna ska vara bedömda och godtagna av kontrollorgan enligt AFS 2005:2.
 • Vid återkommande kontroll kan en cistern eller rörledning antingen få fullt intervall (6 eller 12 år som tidigare), 1 ”reparationsår” avsett för åtgärd av mindre anmärkningar som framkommit vid kontrollen, eller underkänt. En underkänd cistern eller rörledning får inte användas förrän den reparerats eller bytts ut.
 • Den som vill certifiera produkter efter 30 juni 2012 måste kvala in hos Swedac för att bli ackrediterat certifieringsorgan.
 • Den som vill arbeta som ackrediterat kontrollorgan efter 30 juni 2012 måste söka ny ackreditering hos Swedac. Den gamla ackrediteringen upphör att gälla för SÄIFS 1997:9 samtidigt som föreskrifterna upphävs. För att få ackreditering för cisternkontroll enligt MSBFS 2011:8 fordras ny ansökan hos Swedac.
 • Nytt ackrediteringsområde speciellt för arbete på tankstationer (i) införs. Gamla ackrediteringsområdena (f) och (g) förs ihop till ett gemensamt ackrediteringsområde (fg) för applicering av korrosionsskyddssystem. Områdena benämns inte längre med bokstäver.

Observera att dessa punkter är ett urval av de förändringar som finns i MSBFS 2011:8 jämfört med SÄIFS 1997:9.

Publicerad: 2015-02-11 kl. 15:53
Kontakt:
Ingela Hellberg Ingela.Hellberg@msb.se
Lars Synnerholm larsy@msb.local