Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Cisterner och rörledningar

Tipsa om artikeln
MSB reglerar cisterner och rörledningar för brandfarlig vätska i särskilda föreskrifter. Där finns tekniska krav på själva objekten tillsammans med regler för hur, när och av vem de ska kontrolleras.

Ändrade cisternföreskrifter och allmänna råd i MSBFS 2018:3

Ändrade cisternföreskrifter, MSBFS 2018:3, gäller från den 1 juli 2018. MSBFS 2014:5 upphörde samtidigt att gälla.

De ändrade cisternföreskrifterna innehåller fortfarande både funktionskrav på cisterner och rörledningar, krav på olika kontroller och krav på certifierings- och kontrollorgans utrustning och kompetens. 

MSB:s och Naturvårdsverkets föreskrifter är nu samordnade så att de tekniska kraven på cisterner för brandfarliga vätskor och kontroll av dessa överensstämmer, genom att Naturvårdsverket hänvisar till kraven hos MSB. 

Nytt i MSB:s föreskrifter

  • Tekniska krav och kontrollkrav på cisterner som tidigare reglerats av Naturvårdsverket, regleras nu genom MSB:s cisternföreskrifter.
  • Skärringkopplingar, klämringkopplingar och presskopplingar tillåts på vissa villkor även för ledningar av stål.
  • Kravet på flamskydd står inte längre i föreskriftstext eftersom det redan finns i ATEX-direktivets krav.  Principen ”om det finns en risk ska det finnas ett skydd” kvarstår.     
  • Möjlighet för kommande CE-märkning enligt maskindirektivet finns med som en möjlighet redan nu.

 

Återrapportering enligt MSBFS 2014:5 bilaga 1 §14 (pdf, nytt fönster)

MSB:s föreskrifter utgår från lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och syftar i första hand till att hantera risker på grund av brand eller explosion.

MSB:s föreskrifter inom området tar hand om cisterner, rörledningar och tillhörande utrustning om de används för brandfarlig vätska med flampunkt högst + 100 ºC. Varken tryckkärl eller vakuumkärl ingår i MSB:s cisternföreskrifter, även om de innehåller brandfarlig vätska.

Andra föreskrifter för cisterner och rörledningar som gränsar till området finns dels hos Naturvårdsverket, dels hos Arbetsmiljöverket.

Kontroll av anordningar

Kontroll av cisterner, rörledningar och tillhörande utrustning som används för brandfarlig vätska utförs av ackrediterade kontrollorgan.

Krav på kompetens och utrustning hos de ackrediterade kontrollorganen finns i MSBFS 2011:8, som trädde i kraft den 1 juli 2012. Kontrollorganens ackreditering är knuten till de föreskrifter som omfattas. Det betyder att kontrollorganen måste förnya sin ackreditering för att vara behöriga att utföra kontroller enligt MSBFS 2011:8. 

Swedac ackrediterar och sköter tillsynen av de svenska ackrediterade kontrollorganen. På Swedacs webbplats finns förteckningar över de svenska ackrediterade kontrollorganen. 

Swedac:s kontrollorgansförteckning (öppnas i nytt fönster)

"Godkända" objekt och system

För vissa objekt och system för brandfarliga vätskor fordras sedan lång tid tillbaka ett särskilt godkännande för att de ska få användas. Tidigare har detta förfarande kallats typgodkännande, men i dag sker det genom certifiering, via ett certifikat eller intyg om överensstämmelse, mot krav i SÄIFS 1997:9 respektive MSBFS 2011:8. 

Ett sådant certifikat/intyg om överensstämmelse är tidsbegränsat. Certifierade objekt och system som tillverkats och släppts ut på marknaden före intygets slutdatum får fortsätta att användas och säljas även när giltighetstiden löpt ut. Däremot får inte nya produkter tillverkas med stöd av utgångna intyg. Tillverkaren måste alltså förnya sitt certifikat med vissa intervall för att fortsatt kunna tillhandahålla en ”godkänd” produkt. 

Certifiering av objekt och system utförs i Sverige av särskilda organ som ackrediterats för dessa uppgifter. Swedac ackrediterar och sköter tillsynen av de svenska certifieringsorganen.

Kraven på certifiering ändras i och med att MSBFS 2011:8 träder i kraft. För korrosionsskyddssystem i form av målnings- och behandlingssystem kvarstår kravet på certifiering (MSBFS 2011:8 kap 3 §2). Däremot tas certifieringskravet bort för överfyllningsskydd, katodiska skydd och K-cisterner. När det gäller K-cisterner kan man välja på att antingen styckekontrollera eller låta certifiera cisternen för att få statusen ”K-cistern” (MSBFS 2011:8 kap 4 §5) . 

MSB har tidigare haft en databas över "godkända" objekt och system. Databasen har blivit inaktuell och MSB har därför valt att ta bort den från webbplatsen från december 2012. Information om "godkända" objekt och system kan sökas antingen via tillverkaren, leverantören eller den som utfärdat "godkännandet".

Publicerad: 2009-11-10 kl. 11:55 | Senast granskad:2018-11-12 kl. 09:26
Kontakt:
Ingela Hellberg Ingela.Hellberg@msb.se
No such user