Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Tankningsanslutning för fordonsgas.

Tankstationer för fordonsgas

Tipsa om artikeln
Tankstationer för metangasdrivna fordon omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Fakta
Med fordonsgas menas metangas för fordonsdrift. Metan som framställts genom rötning kallas biogas, fossil metangas som pumpats upp från källor under marken kallas naturgas. Med LNG menas kondenserad naturgas (Liquified Natural Gas), LBG är kondenserad biogas (Liquified Biogas).
 
Detaljerade krav finns i föreskrifterna om tankstationer för metangasdrivna fordon.
 

Tillstånd

Tankstationer för metangasdrivna fordon är tillståndspliktiga enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndet söks hos kommunen.
 
Till hjälp för tillståndsmyndigheter finns skriften "Tankstationer för metangasdrivna fordon - Vägledning vid tillståndsprövning". Ladda hem skriften nedan.
  
 
 
 
 
Tankstationer för metangasdrivna fordon Vägledning
Tankstationer för metangasdrivna fordon är tillståndspliktiga enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillstånd sök...
Publikationsnummer:
MSB277
 
 

TSA 2010

Tankstationer för metangasdrivna fordon byggs i Sverige idag enligt Energigas Sveriges (tidigare Svenska Gasföreningens) Tankstationsanvisningar, TSA 2010. TSA 2010 är en anvisning framtagen av fordonsgasbranschen som avser visa ett säkert sätt att bygga tankstationer för metangasdrivna fordon som uppfyller lagstiftningens krav. Anvisningen har granskats av berörda myndigheter (Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Naturvårdsverket och MSB).
 
För en tankstation som byggs och drivs enligt TSA 2010 kan den riskutredning som krävs enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor anses vara gjord. För att detta ska gälla måste sökanden i sin ansökan ange efter vilka anvisningar man avser bygga och driva sin anläggning.
 
Utgångspunkten är att det mesta som gäller avstånd kan tolkas in i de avståndstabeller som finns i anvisningen. Dessa avstånd är baserade på beräkningar om ömsesidig brandpåverkan som finns i föreskrifterna om brandfarlig gas i lös behållare (SÄIFS 1998:7).

Handbok om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer

Handboken om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer är en sammanställning av de regler som gäller skydd mot brand och explosion för bensinstationer.

 

Publicerad: 2009-11-10 kl. 10:22
Kontakt:
Christer Sandqvist Christer.Sandqvist@msb.se