Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Frågor och svar om brandfarlig gas

Tipsa om artikeln
Här finner du vanliga frågor och svar gällande hantering av brandfarlig gas.

Vilka regler gäller för gasflaskor?

För hantering av gasflaskor med brandfarlig gas (t.ex. gasol, acetylen, vätgas) gäller MSB:s föreskrifter
 

För hantering av gasflaskor med annan gas som inte är brandfarlig (t.ex. syrgas, kvävgas, helium) gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 
 

Får vem som helst göra en gasolinstallation?

Bara den som har tillräcklig kunskap. Någon formell behörighet behövs inte.

Måste jag ha skylt på dörren om jag har gasflaskor i huset/lägenheten?

Kravet på skylt gäller endast för arbetsplatser.

Hur får jag installera gasol i mitt hus/min lägenhet?

Bygg din gasolanläggning i huset så här:
  1. Behovet styr hur många flaskor du får ha. Detta innebär vanligtvis två flaskor, en i drift och en i reserv. Behöver du fler måste du ha tillstånd till detta.
  2. I enbostadshus har man vanligtvis högst flaskor av P11-storlek, i flerfamiljshus högst 5-liters-storlek (de är blå). Radhus räknas som enbostadshus.
  3. I broschyren Gasol för hem- och fritidsmiljö kan du läsa om hur du får förvara flaskorna:
  4. På flaskan sätter man en manometer eller läckindikator med vilken man kontrollerar tätheten i systemet var gång man byter flaska. MYCKET billig liv- och brandförsäkring, överlägsen alla gasvarnare som förebyggande skydd.
  5. Efter manometern monteras en reducerventil.
  6. Efter reducerventilen monteras en gasolslang som vanligen är orange. Slangen ska klara -30°C vilket syns på slangen genom att den är märkt med "-30 °" eller "kaltbeständig".
  7. Slangen ska med slangnippel fästas på rörledningen som leder till gasapparaten. Rörledningen kan man köpa på rulle och dras helst i ett stycke hela vägen till gasapparaten. Om man måste skarva ledningen ska skarvarna vara väl synliga. De får inte vara dolda bakom paneler eller i väggar eller golvsocklar. De ska ligga fritt i rummet eller i till exempel köksskåp. Detta för att lätt hitta läckor i systemet. Om du vill lägga rörledningen i väggar eller golv måste du ha skyddsrör, till exempel av plast, som hindrar ett läckage att sprida sig till okända platser i huset.
  8. Mellan rörledningen och gasapparaten får man ha slang. Samma krav ställs då på den slangen som i punkt 6. Har man en spis kopplad med slang ska spisen ha vajer som hindrar att man drar av slangen då spisen dras ut.
  9. Gasapparaten ska vara CE-märkt med fyra siffror efter. CE-märkning utan siffror är bluff. Dessutom ska det stå B/P och 30 mbar på märkplåten.
  10. Gasapparaten ska vara installerad enligt tillverkarens anvisningar.

 

Gasol för hem och fritid
Reviderad juni 2013 Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid anv...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB 0173-10
Antal
Ej i lager
 

Behöver en gasolcistern vara inhägnad om den är placerad inom ett inhägnat industriområde?

Om området har bevakad inpassering krävs ingen separat inhägnad för cisternen.

Vad är ett ämnes temperaturklass?

Temperaturklass är en indelning som visar vid vilken temperatur en gas eller ånga antänds (tändtemperatur eller tändpunkt). Temperaturklasser delas in enligt tabellen här nedanför.
 

Temperaturklass 

Gradintervall

T1  450°C –
T2 300 – 450 °C
T3 200 – 300 °C
T4 135 – 200°C
T5 100 – 135 °C
T6 85 – 100 °C

Vilka krav ställs på gasfacklor?

Gasfackla ska vara utanför klassat område. I övrigt ska facklan inte vara för nära antändbart material. Som riktmärke kan ett avstånd på 5-10 meter till antändbart material vara lämpligt, beroende på facklans storlek. Inget typgodkännande finns för gasfacklor. Praxis är att systemgranska gasfacklor enligt Energigas Sveriges (tidigare Svenska Gasföreningens) Energigasnormer (EGN).

Vilka krav ställs på ventilationens tillgänglighet vid hantering av brandfarlig gas?

Ventilationen skall ha nära 100 % tillgänglighet. Detta innebär tryckdifferensmanometer eller rotationsvakt som stoppar och varnar om fläkten slutar fungera. Reservel är ett annat alternativ.

Krävs gasvarnare vid hantering av brandfarlig gas?

Krav på gasvarnare återfinns i arbetsmiljöverkets föreskrifter om gaser (AFS 1997:7), som gäller för arbetsplatser:
 

 

Får plastöverklädda rör, så kallade prisolrör, användas för brandfarlig gas?

Ja, men plasten måste bort varje gång röret passerar en vägg. Detta för att läckande gas inte ska ledas in till angränsande rum.

Kan en mindre gasledning förläggas inuti en större?

Ja, under förutsättning att båda gasledningarna klarar samma tryck.
Publicerad: 2009-11-10 kl. 10:04 | Senast granskad:2014-01-08 kl. 13:51
Kontakt:
No such user
Lars Synnerholm larsy@msb.local