Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Explosionsfarlig miljö (ATEX)

Tipsa om artikeln
Vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor ställs krav på att verksamhetsutövaren ska bedöma risken för att explosiv atmosfär bildas.

Med explosiv atmosfär menas en blandning av gas eller ånga i luft i sådan koncentration att den kan antändas. Bedömningen gäller normal hantering och förväntade avvikelser. Även risken för antändning av explosiv atmosfär ska bedömas. Med explosionsfarlig miljö menas förutom områden med risk för explosiv atmosfär även den närmaste omgivningen.
Kraven ställs i föreskrifterna om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor, SRVFS 2004:7. Vissa av kraven gäller även privat hantering. Till föreskrifterna finns också en handbok, som förutom föreskriftstexten innehåller kommentarer till föreskrifternas paragrafer.

SRVFS 2004:7 föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor (pdf)

Tändkällor inom riskområden

Inom riskområden ställs krav på elektrisk och mekanisk utrustning samt arbetsmoment som kan utgöra tändkällor.

Krav på elektrisk utrustning finns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö, ELSÄK-FS 1995:6. Mer information finns på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Elsakerhetsverket.se

Läs om föreskrifterna på Elsäkerhesverkets webbplats

 

Krav på mekanisk utrustning och andra tändkällor finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer, AFS 2016:4. Se även Arbetsmiljöverkets webbplats.

 

Arbetsmiljöverkets webbplats

Läs mer om utrustningar för explosionsfarlig miljö

 

Explosiv atmosfär orsakad av damm, ånga eller dimma

För riskområden som orsakas av annat än brandfarliga gaser och vätskor, t.ex. damm och i vissa fall ånga eller dimma, gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö, AFS 2003:3. Mer information finns på Arbetsmiljöverkets webbplats, länken hittar du ovan.

 

Till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö

 

ATEX-direktiven

Föreskrifterna ovan genomför ATEX-direktiven (99/92/EG och 94/9/EG) i svensk lagstiftning. Detta innebär att reglerna är gemensamma inom hela EU.

Publicerad: 2013-02-26 kl. 13:29 | Senast granskad:2016-03-29 kl. 14:19
Kontakt:
No such user