Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Om utbildningsmaterialet

Tipsa om artikeln
Att stödja den enskilde i arbetet med att förhindra och hantera olyckor och kriser är ett av MSBs viktigaste uppdrag. Syftet är att den enskilde ska kunna förebygga och hantera olyckor i hem- och fritidsmiljö, förbereda sig inför och kunna hantera egna förhållanden vid allvarliga händelser och kriser.
Som ett led i MSBs arbete med att stödja den enskilde att förhindra och hantera olyckor och kriser, tillhandahåller vi kostnadsfria utbildningsmaterial till barn och unga inom skolans alla åldersgrupper. Det är viktigt att barn och unga i tidig ålder får möjlighet att utveckla sitt riskmedvetande och sina kunskaper, för att öka sin förmåga att hantera olyckor och risker i sin vardag liksom allvarliga händelser och kriser.

Materialet ska ses som ett stöd i undervisningen för lärare, förskolepersonal, räddningstjänst och andra som arbetar med barn och unga i olika sammanhang.
Utbildningsmaterialet omfattar ett brett spektra av ämnen inom området, med flera kopplingar till Lgr11 och Gy11.
  • Brand
  • Olyckor
  • Krisberedskap och försvar
  • Naturolyckor
  • Säkerhetspolitik

… och omfattar elevmaterial, lärarhandledningar och faktafördjupningar.

Framtagning av materialen

Materialet har tagits fram i samarbete med referensgrupper av lärare, elever och räddningstjänst, samt med stöd av pedagoger, beteendevetare, brandingenjörer, forskare och annan expertis inom respektive sakområde. Som grund för framtagningen av materialet om brand och eld finns en omfattande forskning inom området. Forskningen visar bland annat att många barn och unga leker med eld och att det ofta finns en överdriven tillit till den egna förmågan att hantera olyckssituationer.
 
Stora delar av det material som tar upp säkerhetspolitik och konflikter är även det framtaget av forskare vid Uppsala universitet.

Kunskapsmålen som finns för de olika materialen riktade till för- och grundskolan är framtagna med utgångspunkt från respektive åldersgrupp och elevernas behov av kunskap inom ämnet - en bedömning som gjorts av lärare, räddningstjänstpersonal samt beteendevetare. Det är viktigt att utgå från barnens vardag och hur deras omgivning ser ut, exempelvis: Omges de av vuxna? Vistas de själva i några miljöer och/eller situationer? Vad kan hända? Vilken kunskap behöver de?

De olika materialen är fristående, där kunskapsmålen bygger på varandra från åldersgrupp till åldersgrupp.
 
 
Till Utbildningsmaterial barn & unga
 
  
Publicerad: 2012-10-25 kl. 09:35 | Senast granskad:2016-08-22 kl. 14:05
Kontakt:
Linda Smedberg Linda.Smedberg@msb.se