Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

4. Utvärdera

Tipsa om artikeln
Åtgärder och handlingsplaner för att förbättra säkerheten bör följas upp. Det kan innebära att man tillsammans med dem som berörs kontrollerar att en enkel lösning fungerar på det sätt som det var tänkt. Mer omfattande handlingsplaner kan dock kräva utvärdering. Utvärdering innebär att data samlas in, tolkas och att resultat och effekter bedöms och värderas.

Fem övergripande frågor kan fungera som ett stöd i utvärderingen:

1. Varför ska vi utvärdera?

I detta besvaras frågan om vad resultatet ska användas till. Hittar man inget svar på denna fråga så bör man inte heller utvärdera.

2. Vad ska vi utvärdera?

Man kan inte utvärdera "allt", så det är viktigt att avgränsa och fokusera på vad som är viktigt, vilka frågor man i första hand vill ha svar på och vad som är möjligt att utvärdera. En vanlig modell är att utvärdera mot uppsatta mål. Kortsiktiga resultat kan vara enklare att utvärdera än långsiktiga effekter, men det kan ändå vara de långsiktiga effekterna som är mest intressanta.

3. Vilka är berörda?

Berörs eleverna av den åtgärd eller handlingsplan som utvärderas? Då är det viktigt att man klarar ut vilken roll eleverna har: Ska de informeras eller konsulteras om utvärderingen? Ska de delta i den, kunna påverka den eller helt styra hur utvärderingen ska genomföras? Om barnen är delaktiga i utvärderingen så bör man som beslutsfattare vara beredd att låta sig påverkas, så att barnen får ett reellt inflytande.

4. Hur ska utvärderingen gå till?

All utvärdering innebär att data i någon form samlas in och tolkas. Hur man går tillväga för att samla in data varierar men två vanliga sätt är att använda sig av enkäter eller intervjuer enskilt eller i grupp. Intervjuerna kan genomföras i form av informella samtal, men bör dokumenteras.

5. Hur ska vi hantera resultatet?

Svaren på de fem frågorna bör dokumenteras för att vara ett stöd under hela utvärderingsprocessen. Det kan vara nödvändigt att då och då under arbetets gång stämma av den beslutade omfattningen och inriktningen.

Publicerad: 2015-01-23 kl. 14:43 | Senast granskad:2017-06-12 kl. 17:25
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete