Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

1. Kartlägga

Tipsa om artikeln
För att förebygga skador i skolan behöver man veta var när och hur skador inträffar. Man behöver kartlägga i vilka miljöer skadorna inträffar, vilka grupper av barn som är mest utsatta och vilka typer av skador som är vanligast. Kunskap om detta kan man få på många olika sätt.

Ett sätt är att använda sig av generell statistik om barns skador och utifrån den dra slutsatser om lokala förhållanden. Eftersom fallolyckor är den absolut vanligaste orsaker till skador i skolan nationellt, kan man på goda grunder utgå ifrån att det gäller också den egna skolan.

Barns skador i förskola, skola och fritidshem, en översikt
Varje år skadas nästan 36 000 barn så allvarligt att de behöver uppsöka en akutmottagning. I siffran ingår inte besök hos skolsyster, sko...
Publikationsnummer:
MSB796
 
 

Genom att använda information från den egna skaderapporteringen kan få veta var de största skaderiskerna finns just på den egna skolan. När en skada inträffar fylls vanligen en skaderapport i, digitalt eller på papper, av någon ur skolpersonalen. Skaderapporten är ett viktigt verktyg för åtgärder och uppföljning. Den bör vara signalen som startar en serie av handlingar enligt en specifik rutin för vilka som ska informeras, vem som ska agera och vad som ska åtgärdas innan den inträffade händelsen kan betraktas som åtgärdad och avslutad. Incidenter och "nästan-händelser" bör också rapporteras så att man kan förebygga en potentiell olyckshändelse i framtiden.

 Exempel på skaderegistreringsrapport i systemet OSIS (pdf, nytt fönster)

Allvarliga tillbud och skador ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Skaderapporterna kan sammanställas så att man får en samlad bild av var, när och hur skador inträffar vid skolan och på så sätt utgöra en del av kartläggningen av risker i och omkring skolan.

Vid en del skolor genomförs trygghetsvandringar. Syftet är att kartlägga förskolans inom- och utomhusmiljö utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv. Man kan identifiera dels platser där olyckor och incidenter kan inträffa, dels platser och situationer där trakasserier och kränkande behandling kan förekomma. Involvera gärna barn och föräldrar i detta arbete.

Det är viktigt att återkoppla information till de som varit inblandade i en kartläggning. Efter en skaderapport bör berörda som till exempel eleven, rapporterande personal och föräldrar få veta vad som hände efter rapporten, om något åtgärdats eller om en handlingsplan tagits fram. Detsamma gäller då man identifierat fel och brister vid en trygghets- och säkerhetsvandring.

Publicerad: 2015-01-23 kl. 14:24 | Senast granskad:2017-06-12 kl. 17:25
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete