Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Barns skador i skolan

Tipsa om artikeln
Barn tillbringar mycket tid i förskola, förskoleklass, skola och på fritids. I lek och aktivitet händer det ofta att barnen skadar sig. MSB har sammanställt en översikt av barns skador inom skolväsendet.

Varje år skadas uppskattningsvis 36 000 barn inom skolväsendet så allvarligt att de behöver uppsöka en akutmottagning. Besök hos skolsyster, skolläkare, vårdcentraler eller tandläkare ingår inte i den siffran. Hur många tandolycksfall som sker varje år finns inga uppgifter om men lokal statistik pekar på att tandskador är en av den vanligaste typen av skador bland barn.

De som skadas mest är barn mellan 10 och 12 år och pojkar är överrepresenterade i alla åldersgrupper. Det verkar som att antalet barn som skadas i skolan har minskat något under 2000-talet, framförallt i gymnasieskolan. Tittar man enbart på åren 2012 och 2013 syns dock en ökande trend av skador i förskola och grundskola vilket man bör vara uppmärksam på under de närmaste åren.

Skattat antal skadade barn per 100 000 invånare

För de allra minsta barnen i förskolan beror två tredjedelar av alla skador på fallolyckor. Barnen ramlar ner från stolar och lekredskap, springer ihop och knuffar varandra. Nästan hälften av ett- och tvååringarnas skador drabbar huvudet. Olyckorna inträffar oftast inomhus och tiden före lunch och före hemgång tycks vara särskilt riskfylld.

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador också i grundskolan. Skador på ben och armar blir vanligare i mellanstadieåldrarna och här sker olyckorna till största del utomhus under raster och de som drabbas mest är barn mellan 10 och 12 år.

För barnen i mellanstadieåldrarna inträffar nästan två tredjedelar av skadorna då de idrottar, framförallt då de spelar fotboll. Andelen idrottskador är hög också bland barn i högstadieåldrar, och de råkar också ut för skador i slöjden. Det är också främst de äldre barnen som råkar ut för skador vid bråk och slagsmål. Elever vid de yrkesinriktade programmen på gymnasiet skadar sig ibland under praktiskt arbete med verktyg och redskap av olika slag. I grundskolans senare år och i gymnasiet förekommer också förgiftningar av läkemedel m.m. bland ungdomarna.

På väg till och från skolan skadas cirka 1900 barn (1- 18 år) årligen. Alla dessa skador handlar dock inte om trafikolyckor, utan kan också röra sig om att klämma fingrar i en bildörr.

Barns skador i förskola, skola och fritidshem, en översikt
Varje år skadas nästan 36 000 barn så allvarligt att de behöver uppsöka en akutmottagning. I siffran ingår inte besök hos skolsyster, sko...
Publikationsnummer:
MSB796
 
 
Publicerad: 2015-01-23 kl. 14:52
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete