Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Barns rätt till säkerhet, utveckling och delaktighet

Tipsa om artikeln
Det är i lek och fysisk aktivitet som de flesta barn skadar sig. Det är också i lek och rörelse som barn tränar sin motorik, utvecklar sin förmåga till riskbedömning och lär sig att bemästra utmaningar av olika slag. Därför är barnsäkerhetsarbete ofta en balansgång då det gäller att förhindra onödiga och förutsägbara skador utan att för den skull begränsa möjligheter till lek och utmaningar.

Barn har rätt till skydd och säkerhet. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) och rätt att vara så friska som möjligt (artikel 24). Konventionstexten säger ingenting uttryckligt om säkerhet och olycksförebyggande men det gör däremot kommentarmaterialet till konventionen. I en allmän kommentar till artikel 24 (nr 15, 2013), skriver barnrättskommittén att skadeförebyggande arbete bör bedrivas i lokalsamhället, exempelvis genom investeringar i trygg offentlig miljö, trafiksäkerhet och utbildningar i att förhindra skador, olyckor och våld. Vidare skriver man att det krävs strategier och åtgärder för att reducera antalet drunkningar, brännskador och andra olyckor bland barn, samt att både barn och föräldrar bör få utbildning och information om olycksförebyggande.

Enligt konventionen har barn också rätt att leva på ett sätt som ger dem möjligheter till fysisk utveckling (artikel 27) och rätt till fritid, lek och vila (artikel 31). Barn har alltså dels rätt att skyddas från att bli skadade, dels rätt att röra sig fritt och leka. Det kan uppstå motsättningar mellan dessa rättigheter. Ett exempel är barn i trafiken. Trots att antalet bilar har ökat flera gånger om under de senaste decennierna så har antalet trafikdödade barn sjunkit kraftigt, som en följd av att säkerheten i trafiken har förbättrats. Men samtidigt så har också barns möjligheter att röra sig fritt begränsats. Barn får kanske inte längre gå över gatan själva eller gå till lekplatser och bollplaner på samma sätt som förr. Man skulle alltså kunna säga att priset för barns säkerhet i trafiken är en minskad rörelsefrihet. Det gäller alltså för dig som arbetar med barnsäkerhetsarbete att beakta båda dessa aspekter, så att barns möjligheter till äventyr och utmaning inte begränsas i onödan.

Om du arbetar med att förebygga barnolyckor så gör du också klokt i att involvera barnen själva. Orsaken till detta är enkel, barnen är ofta de som bäst vet var riskerna i deras omgivning finns, de kan hjälpa dig att upptäcka vad som behöver åtgärdas. Barnen kan också ofta bättre bedöma vilka åtgärder som kan komma att ha effekt för att minska riskerna för en olycka. En lösning som kan tyckas effektiv ur ett vuxenperspektiv kanske inte alls fungerar i praktiken på grund av att barnen tänker och handlar på ett annat sätt.

Men man bör också involvera barnen i dessa frågor eftersom de har barns rätt till delaktighet. Enligt konventionen om barnets rättigheter har barn och rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör dem och rätt att bli lyssnade till (artikel 12).

Publicerad: 2015-01-23 kl. 15:09
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete