Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Metodhandbok för systematiskt arbete för äldres säkerhet

Tipsa om artikeln
Metodhandboken är tänkt som inspiration och vägledning i ett systematiskt säkerhetsarbete i samhället för att minska antalet skador till följd av olyckor bland äldre.
Fakta
  • Äldre är överrepresenterade i nästan alla slags olyckor.
  • Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 80+. Ändå är föreställningen hos majoriteten av befolkningen att de flesta dödsolyckor inträffar i vägtrafiken. I handboken ges en mängd tips och exempel på hur man inom kommuner och landsting kan arbeta preventivt för att minska antalet olyckor.
  • Livsstilen spelar stor roll för hur vi mår på äldre dagar. Nyttan av fysisk aktivitet betonas. Genom att träna och hålla sig aktiv kan risken för fall och flera sjukdomar minskas.

 

 
I boken har befintlig kunskap och erfarenheter från praktiskt säkerhetsarbete sammanställts. Goda exempel presenteras på hur antalet fallolyckor och olyckor i trafiken, bränder samt suicid ska minskas.
 
Tänkta målgrupper är i första hand politiker och de yrkesgrupper i kommuner och landsting som på olika sätt kan bidra till äldres säkerhet. Hit hör till exempel ansvariga politiker och personal på olika nivåer inom vård och omsorg, räddningstjänst samt de som arbetar med bostads-, trafik- och offentliga miljöer.

Nytt kapitel om suicid

Handboken består som tidigare av ett antal kapitel där områdena fall, trafik och brand behandlas ur olika perspektiv. I den nya utgåvan finns även ett kapitel om suicid bland äldre. Kapitlet tar bland annat upp äldre psykiskt sjuka som en underbehandlad grupp inom vården, myter om självmord och självmordsförebyggande åtgärder.
  
Boken består av ett antal kapitel som bland annat behandlar:
  • äldre som mest olycksdrabbade
  • demografisk utveckling och äldres skador, normalt åldrande, träningsbarhet och hälsofrämjande insatser, metoden systematiskt säkerhetsarbete – steg för steg
  • riskfaktorer för fall- och fallskador, trafik, brand och suicid.

Till kapitlen har bifogats frågor som kan fungera som hjälp för att komma igång med diskussioner i olika forum/arbetsgrupper.

 Karolinska Institutet, Karlstads universitet, MSB, Nacka kommun, Trafikverket, TKR konsult, Socialstyrelsen och Umeå universitet har gemensamt arbetat fram denna bok.

Se filmen nedan om handboken för systematiskt arbete för äldres säkerhet.

 

Systematiskt arbete för äldres säkerhet: Om fall, trafikolyckor, bränder och suicid
Handboken är tänkt att vara ett fortsatt stöd för framförallt kommunerna samt alla övriga som vill utveckla det systematiska säkerhetsarb...
Pris:
0,00 kr
Publikationsnummer:
MSB551
Antal
Ej i lager
 
 
Publicerad: 2009-11-13 kl. 15:53 | Senast granskad:2014-03-20 kl. 11:22
Kontakt:
Stefan Anering Stefan.Anering@msb.se