Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Forskning och utveckling kring äldres skador

Tipsa om artikeln
Åtgärder för att förhindra fall och frakturer hos äldre.

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har granskat och kommenterat ett stort antal studier och slutsatserna är:

  • Det finns stark evidens för att fysisk träning som syftar till förbättrad balans- och gångförmåga samt muskelstyrka, rörlighet eller uthållighet minskar fallfrekvensen. Träning minskar även risken för frakturer.
  • Även förändring av hemmiljön har effekt, särskilt för personer med nedsatt förmåga att röra sig och när interventionen görs av arbetsterapeut.
  • Multifaktoriella åtgärder, dvs. flera individanpassade åtgärder, minskar fallfrekvensen.
  • Vid ishalka minskar broddar under skorna risken för fall.

Forskningsresultat

Medicinering och skador bland äldre

Studier om läkemedelsanvändning och fallskador

Utlösande faktorer till fallrelaterade höftfrakturer bland äldre

En studie om hur händelser i vardagen kan leda till skador

Geografin och inomhusmiljön spelar en roll när det gäller fallskador

Tre artiklar från forskningsgruppen för säkerhets- och fastighetsstudier och KTH

Tre artiklar från KTH Arkitektur och miljö (pdf, nytt fönster)

Läs mer

Tre artiklar från forskningsgruppen för säkerhets- och fastighetsstudier, KTH visar bland annat att både geografin och inomhusmiljön spelar en roll när det gäller fallskador.

Karaktär och geografi av skador bland äldre i Sverige

Bamzar R, and Ceccato V (2014). Geojournal, doi: 10.1007/s10708-014-9552-z.

Denna studie utvärderar karaktären och geografin av skador bland äldre i Sverige på regional nivå. Resultaten tyder på att halkande och snubblande är orsakerna till mer än hälften av fallolyckorna bland äldre i Sverige, och är mer typiska i de norra länen. Resultaten visar även att det sedan 2001 har skett en ökning av andelen fallolyckor bland äldre i de flesta sydliga län, särskilt i Östergötland och Skåne län. Som förväntat, länen med kallare och längre vintrar tenderar att visa högre frekvens av fallolyckor inomhus än länen med varmare temperatur. Befolkningens ålder och kön påverkar den geografiska fördelningen av antal fallolyckor.

Hela artikeln (extern webb)

Den regionala ekologin av skador bland äldre i Sverige

Bamzar R, and Ceccato V (2014). Geojournal doi: 10.1007/s10708-014-9594-2.

Studien utforskar den geografiska spridningen av fallolyckor bland äldre i Sverige på regional nivå i förhållande till ekologin av de sociodemografiska egenskaperna hos den äldre befolkningen. Resultaten visar ett antal signifikanta samband: Högre frekvens av fallolyckor har ett samband med höga kostnader för äldreomsorgen och även en låg frekvens fallolyckor har ett samband med god tillgänglighet till grundläggande tjänster (exempelvis livsmedelsbutik, hälsovård och bankomater). Artikeln avslutar med reflektioner av resultaten och förslag till framtida forskning.

Hela artikeln (extern webb)

Innemiljö och skador bland äldre; en skandinavisk fallstudie

Bamzar R, and Ceccato V (2014). Submitted to Journal of Urban Design and Planning, Oct. 2014

Syftet med studien är att undersöka användningen av inomhusrum på äldreboende och identifiera de mest riskfyllda platserna och utformningen av äldreboenden. En detaljerad enkätundersökning för individer äldre än 65 år och äldre som bor i Hässelgården, Stockholm, Sverige, används som grund för den empiriska analysen. De olika delarna av lägenheterna indikerar potentiella riskfaktorer för fallolyckor. Trots att en del av potentiella riskfaktorerna är relaterade till lägenheternas planlösning (särskilt i kök och badrum) och avsaknaden av bostadsanpassning till de äldres behov, spelar de boendes livsstil, deras placering av möbler och inredning också en roll som påverkar risken för fallolyckor.

Publicerad: 2014-11-13 kl. 11:09 | Senast granskad:2015-07-21 kl. 13:47
Kontakt:
No such user