Till innehåll på sidan

MSB ger stöd till Albanien

Den 26 november inträffade en stor jordbävning med flera efterskalv i Albanien. MSB bidrar med experter på plats och skickar även tält, madrasser och sängar.

Kampanjen Aktiv mot brand

Aktiv mot brand-kampanjen vill både påverka privatpersoner att ha fungerande brandskyddsutrustning hemma och få fler att testa brandvarnaren regelbundet.

Totalförsvarsövning 2020

I slutet av 2019 och hela 2020 arrangerar MSB och Försvarsmakten en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. 

Nyheter

6 december 2019
Klockan 8.14

Myndighetschefer samtalade om totalförsvaret

I veckan träffades närmare 50 myndighetschefer på MSB i Stockholm.
Ämnet var totalförsvarsförberedelser, om hur det militära och det civila försvaret tillsammans kan bygga Sverige robustare och starkare.
6 december 2019
Klockan 13.00

MSB har flyttat till Tomteboda i Solna

MSB har en ny adress i Stockholm. I november flyttade myndigheten sitt Stockholmskontor från Fleminggatan på Kungsholmen till Tomteboda i Solna.
5 december 2019
Klockan 8.08

Ny vägledning förtydligar kraven för redovisning av Risk- och sårbarhetsanalyser

MSB har tagit fram en vägledning som ger stöd till myndigheter vid redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) till hösten 2020.
Till toppen av sidan