Till innehåll på sidan

Svenska Nationella Ambulansflyget

Svenska Nationella Ambulansflyget (SNAM) är en resurs som kan användas vid större olyckor, katastrofer eller terroristattacker för att transportera sjuka och skadade. SNAM kan användas både nationellt och internationellt när samhällets ordinarie resurser inte räcker till.

Så efterfrågas SNAM

Förfrågningar om SNAM görs via:

Tjänsteman i beredskap
054-150 150 (Samtalet kopplas via SOS Alarm)

SNAM använder ett vanligt reguljärt passagerarflygplan som byggs om till ambulansflygplan inför en insats. Ombyggnaden tar sex timmar och ombord på planet finns utrustning för bland annat intensivvård.

Från den 1 januari 2011 har MSB ansvar att upprätthålla beredskap för att i samråd med Socialstyrelsen besluta om att genomföra luftburna sjuktransporter med SNAM.

SNAM är en icke-kommersiell resurs som MSB kan ställa till förfogande för landsting, Försvarsmakten, samt på förfrågan från andra länder eller internationella organisationer när samhällets ordinarie resurser för sjuktransporter inte är tillräckliga. 

När används SNAM?

När en större olycka eller katastrof inträffar och det blir aktuellt med en omfattande evakuering av skadade kan Svenska Nationella Ambulansflyget (SNAM) användas. En förfrågan kommer in till MSB om det skulle vara möjligt att genomföra en insats med SNAM. MSB kartlägger möjligheter och begränsningar i den efterfrågade insatsen. Om insatsen är möjlig, önskvärd och om det finns finansiering, kan MSB efter samråd med Socialstyrelsen besluta att genomföra insatsen.

Upp till 12 skadade

Efter ett beslut tar det sex timmar att bygga om flygplanet från en Boeing 737-800 från SAS till ett avancerat ambulansflygplan. Sex av vårdplatserna i flygplanet har intensivvårdsutrustning med så kallade MICU-bårar. MICU-bårarna kan lyftas in och ut ur flygplanet och har egna batterier och syrgas. På så sätt kan patienten flyttas på samma bår utan omlastning ända fram till sjukhuset där patienten ska vårdas. Utöver intensivvårdsplatserna finns sex bårar för mindre allvarligt skadade och plats för ytterligare cirka femton sittande lättare skadade patienter, alternativt anhöriga.

Personal och ledning

Ombord på planet finns två piloter, tre kabinpersonal, åtta läkare, elva sjuksköterskor, en koordinator för SNAM-ledning, en medicintekniker, en flygtekniker samt en Turn Around Coordinator. Den medicinska personalen larmas tidigt för att de ska kunna vara på plats då flygplanet är ombyggt och klart för insats. Piloter, kabinpersonal, tekniker och Turn Around Coordinator kommer från flygbolaget som utför flygningen.

MSB leder insatsen från en ledningscentral på Arlanda flygplats. I ledningscentralen finns även representanter från vårdansvariga och flygbolaget.

Vill du veta mer?

Kontakta Lina Forss Karlsson.

E-postadress: lina.forsskarlsson@msb.se

Filmer om SNAM

Här kan du se några filmer som närmare beskriver Svenska Nationella Ambulansflyget (SNAM).

Senast granskad: 20 mars 2019

Till toppen av sidan