Till innehåll på sidan

Barents Rescue

Övningen Barents Rescue utgör ett led i att, inom ramen för Barentsavtalet, utveckla förmågan till gränsöverskridande samverkan vid hantering av naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra nödsituationer i Barentsregionen.

För en fredlig och stabil utveckling i Barentsregionen

Inriktningen för övningen har från 2016 skiftat från att fokusera på fältövningar till att fokusera mer på planeringsprocessen där struktur, metod, erfarenhetsåterföring samt kompetenshöjande inslag och möjlighet till nätverkande mellan olika aktörer i Barentsregionen är centralt.

Genomförandet ska också beakta handlingsplanerna för klimatanpassning och påverkan på Barentsregionen. Under 2019 står Sverige, genom MSB, värd för Barents Rescue och kommer att pröva ett nytt koncept i form av en så kallad Event Week.

Event Week 23 - 26 september 2019

Event Week kommer förutom praktisk träning och fältövningar för insatspersonal även inkludera aktiviteter såsom seminarier, workshops, träning och utbildning. Dessutom kommer särskilda gäster att bjudas in för att besöka övningen. Under Event Week kommer också världens största övning inom katastrofofferidentifiering, DVI (Disaster Victim Identification) att genomföras.

Aktörerna i Norr- och Västerbottens län är i Sverige de som deltar och är närmast berörda av samarbetet i Barentsregionen. Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten, polisen, räddningstjänst och region Norr- och Västerbotten med flera är samverkanspartners i planerings- och genomförandearbetet av Barents Rescue 2019.

Dan Eliasson berättar om Barents Rescue 2019

Vanliga frågor och svar om Barents Rescue

Senast granskad: 13 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan