Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Sverige är ett bra land att bo i, men vi är oroliga för framtiden

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-01-09 kl. 18:00
Opinioner 2016 visar att oron för den politiska situationen i världen och för terrorism ligger kvar på samma höga nivå som 2015. Oron för internationell terrorism är i denna undersökning på den högsta nivån sedan 2006. Drygt sjuttio procent känner mycket eller ganska stor oro för den politiska situationen i världen och för internationell terrorism.

Samtidigt visar undersökningen att nio av tio anser att dagens Sverige är ett bra land att leva i. Även om fyra av tio tror att det kommer bli sämre om fem år. Andelen som ser pessimistiskt på framtiden har minskat något sedan 2015.

Resultatet från frågorna i undersökningen visar på ett stabilt resultat över tid och förändringarna jämfört med 2015 års undersökning är inte speciellt stora. Vi kan se att opinionen påverkats i frågor som på ett mer direkt sätt berört Sverige under året. Till exempel har andelen som tror att vi kommer att drabbas av långvariga IT- och teleavbrott inom de närmaste fem åren ökat, liksom andelen som tror att vi kommer att drabbas av dricksvattenbrist.

Opinioner 2016: Allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar
Opinioner 2016 visar att oron för den politiska situationen i världen och för terrorism ligger kvar på samma höga nivå som 2015. Oron för...
Publikationsnummer:
MSB1068
 
 

Helena Lindberg presenterade rapporten på Folk och Försvar

Dricksvattenbristen sommaren 2016 återspeglas i resultatet

Under 2016 har det varit brist på dricksvatten i sydöstra Sverige, vilket har aktualiserat frågan och kan ha påverkat uppfattningen om den befintliga beredskapen och hur troligt det är att det kommer att inträffa. Tio procentenheter fler än förra året ser det som mycket eller ganska troligt att det kommer inträffa dricksvattenbrist i Sverige under de närmaste fem åren samtidigt som uppfattningen om att beredskapen är tillräcklig har minskat från sextio till drygt femtio procent.

Sverige och Nato

2014 var första gången som det var en större andel av befolkningen som anser att Sverige snarast eller på sikt bör söka medlemskap i Nato än andelen som anser att Sverige bör stå utanför. Resultaten från 2015 och 2016 års undersökningar bekräftar denna opinionsändring och det är fortsatt knappt hälften som tycker att Sverige snarast eller på sikt bör söka medlemskap.

Kontakt

MSB:s presstjänst
Telefon 070-321 88 74
E-post: kommunikation@msb.se

 

Fakta: Undersökningen Opinioner

I den årligen återkommande undersökningen "Opinioner" mäter MSB den svenska allmänhetens uppfattningar i frågor avseende samhällsskydd, beredskap samt försvars- och säkerhetspolitik.

Undersökningen genomfördes i form av en webbpanelundersökning under perioden 9 - 14 december 2016. Frågorna besvarades av 1 011 personer i åldern 18 till 74 år.

Opinioner är en undersökning som funnits sedan 1950-talet. Det finns få liknande undersökningar som kan uppvisa mätdata som daterar sig så långt som 60 år tillbaka i tiden. Vissa av de frågor som ställs har varit i stort sett likadana sedan 1950-talet men undersökningen har genom tillägg av nya frågor speglat de förändringar som samhället genomgått under samma tid.

Resultatet av undersökningen Opinioner 2016 presenteras på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen.

Tidigare utgåvor av Opinion

 
 
Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se