Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nödlarmsystemet eCall kan rädda många liv och minska lidande

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-02-28 kl. 13:45
Nödlarmsystemet eCall gör det möjligt för fordon att omedelbart och automatiskt larma 112. Information skickas till 112 med korrekt position för händelsen där även annan nödvändig information för utryckande resurser ingår.

MSB lämnade den 28 februari in rapporten, innehållande en bedömning av samhällsekonomiska konsekvenser, förändringar i ansvarskedjan och i regelverk som eventuellt kan följa av ett införande av eCall i Sverige, till Regeringskansliet. Även konsekvenser för integritetsskyddet för den enskilde och nödvändiga författningsändringar redovisas.

Nyttan med eCall handlar om att på ett effektivt sätt kunna ta hand om konsekvenserna av en trafikskadehändelse. Detta sker genom att minska tiden från det att händelsen sker tills effekterna av den har hanterats. eCall har potential att förkorta denna tid med i medel 5-6 minuter för alla trafikskadehändelser där personbil och lätt lastbil är involverade. I enstaka fall kan tiden förkortas med upp till flera dygn från det att händelsen inträffat.

I samband med utredningen har ytterligare ett stort användningsområde av eCall identifierats. MSB rekommenderar därför Regeringskansliet att även använda eCall för att manuellt larma 112 vid akut sjukdom, det så kallade akuta sjukvårdslarmet. Detta ger en stor möjlighet att rädda människor som drabbas av akut sjukdomstillstånd i fordon.

Med eCall infört i alla personbilar och lätta lastbilar, år 2041, bedöms den årliga samhällsekonomiska effekten bli 340-500 MSEK. Den enskilt största kostnadsposten utgörs av fordonskostnaden.

Om det blir många felaktiga larm har flera av aktörerna indikerat att merkostnader kan uppstå, bland annat på grund av krav på ökade resurser.  Denna risk för högre kostnader finns inte kvantifierad i kalkylen och är helt beroende av den kvalitet och robusthet som fordonssystemet får.

MSB:s intention är att rädda liv och minska lidande.

Rekommendationer för fortsatt arbete

Utredningen ger Regeringskansliet följande rekommendationer i det fortsatta arbetet med införandet av eCall i Sverige:

  • Alla eCall-larm ska gå till 112, både automatiska och manuella nödanrop
  • Utse ansvarig organisation i Sverige
  • Starta en utredning om hur eCall ska införas i larmkedjan
  • Genomför en övergripande studie av antalet avlidna genom akut sjukdom när man befunnit sig i en personbil eller lätt lastbil
  • Säkerställ hög kvalitet och tillförlitlighet på fordonsutrustningen
  • Inrätta ett forum för koordinering av införande av eCall i Sverige
  • Genomför en fortsatt och fördjupad rättslig analys av eCall-systemet

MSB har i samverkan med Trafikverket, Transportstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och Post- och Telestyrelsen tagit fram denna rapport. Samråd har även skett med Datainspektionen, Sveriges Kommuner och Landsting, SOS Alarm Sverige AB, fordonsindustrin med BIL Sweden och dess medlemmar, Motormännen, Assistancekåren, SOS International samt med mobiloperatörerna.

Redovisning av uppdrag om nödlarmsystemet eCall i Sverige (PDF, nytt fönster)

För mer information:

Bo Andersson, expert MSB,  tel 070-549 60 96
MSB presstjänst, tel 070-321 88 74


FAKTA

Nödlarmsystemet eCall

Europeiska kommissionen föreslår obligatoriskt införande av nödlarmsystemet eCall i alla nya typer av personbilar och lätta lastbilar och att medlemsstaterna inför larminfrastruktur senast den 1 oktober 2015. Förhandlingar pågår i Europaparlamentet och Rådet om införandet av eCall i hela EU.

Kontakt:
Bo Andersson Bo.Andersson@msb.se