Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Rök

Varför brinner det i bostäder?

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-01-28 kl. 16:25
MSB satsar 23 miljoner de kommande fem åren på att ta fram ny kunskap om varför det brinner i bostäder. Målet med forskningen är att få fram ett bättre underlag för arbetet med den enskildes brandsäkerhet i bostadsmiljön.

Tre nya forskningsprojekt startar 2014 efter att de fått del av pengar från den tematiska forskningsutlysningen Brand i bostadsmiljö. Tillsammans med Brandforsk gör MSB en satsning på cirka 23 miljoner och som sträcker sig över fem år, 2014-2018. Satsningen görs bland annat med bakgrund i den Nationella strategin för att stärka brandskyddet för den enskilda människan.

Årligen inträffar uppskattningsvis 23 000 bränder i bostäder i Sverige och den kommunala räddningstjänsten larmas till drygt 6 000 av dessa. Förra året, liksom året innan, omkom 103 personer i brand, större delen av dem omkom vid en brand i bostaden. Antalet omkomna har inte förändrats nämnvärt de senaste tjugo åren trots insatser som brandvarnare, brandsläckare och informationskampanjer. Den nationella strategin har som mål att minska antalet omkomna och skadade i bränder samt att öka brandskyddet i bostäder och öka kunskapen om hur man ska agera vid en brand.

– Målet är att få fram ett bättre underlag för arbetet med den enskildes brandsäkerhet i bostadsmiljön. Den hittillsvarande forskningen inom brandområdet har i begränsad omfattning behandlat problematiken kring bostadsbränder. Den har också huvudsakligen varit tekniskt inriktad till att begränsa och släcka bränder. För att minska skadorna orsakade av bränder behöver även kunskap tillföras från samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga perspektiv, säger Cecilia Nyström, chef för MSB:s avdelning för risk- och sårbarhetsreducerande arbete.

– Brandforsk initierade en förstudie som redovisades 2010 och i den framstod det klart att kunskapsnivån om bostadsbränder är för låg. Framför allt saknas det information om och analys av vilka individer det är som drabbas och vilka beteenden som orsakar bränder där människor skadas eller omkommer. Därför är satsningen efterlängtad och kommer att skapa den kunskap som vi behöver för att utveckla det förebyggande arbetet, säger Per-Erik Johansson chef på Brandforsk.

Tekniska åtgärder, människan och storstadsområden – inriktningen för de tre forskningsprojekten

Läs mer om projekten via länkarna

Analys av brandsäkerhetens fysiska bestämningsfaktorer och tekniska åtgärder som stöd till nollvisionen
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Petra Andersson

Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder
Karlstads Universitet, Ragnar Andersson)

Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden
(Malmö Högskola, Per-Olof Hallin

Kontakt:
Sara Brunnberg Sara.Brunnberg@msb.se
Anders Lundberg Anders.Lundberg@msb.se