Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Mötesplats SO - samverkansområden

Tipsa om artikeln
Mötesplats SO är det forum där aktörerna som ansvarar för samhällets krisberedskap och deltar i samverkansområdena får en samlad lägesbild, den senaste kunskapen och ett nätverk för att planera och samordna arbete som stärker beredskapen och det civila försvaret.
Datum: 14 maj 2019
Starttid: 09:00
Sluttid: 16:00
Sista anmälningsdag: 2 maj 2019
Ort: Stockholm
Lokal: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4
Antal platser kvar: 9

Anmälan till Mötesplats SO via webbplatsen är stängd. Om du vill anmäla dig kontakta motesplatsso@msb.se.

 

På Mötesplats SO presenterar vi gemensam aktuell information i plenum för alla aktörer. Vi har även ett seminarieprogram där du får välja mellan tre seminarier där det finns möjlighet fördjupning och diskussion i några utvalda ämnen. 


Tid

Program

8.30 - 9.30  

Registrering, kaffe & smörgås  

9.30 - 10.50   

Välkommen!  

Moderator: Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör, MSB

Aktuellt inom krisberedskap och civilt försvar

Avdelningschef Camilla Asp, MSB

Så arbetar Utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet

Utredningen ska bland annat lämna förslag på åtgärder för samverkansformer och effektiv planering mellan offentliga och privata aktörer i syfte att säkerställa totalförsvarets kritiska behov i händelse av höjd beredskap och då ytterst i krig.

Martin Allard, utredningssekreterare 

Nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) och Inriktning för Anslag 2:4 Krisberedskap år 2020

I NRFB:n gör MSB en samlad bedömning av vad som behöver prioriteras för att stärka samhällets krisberedskap och civilt försvar. Bedömningen ligger till grund för inriktningen för myndigheternas finansiering för samarbetsprojekt.

Johanna Laurin Gulled och Gustaf Åhman, MSB

Stärkt skogsbrandsberedskap inför sommaren 2019

Utifrån lärdomar från sommaren 2018 och Västmanlandsbranden 2014 stärker MSB beredskapen genom bland annat fler skogsbrandsdepåer och snabbare återställning av använda skogsbrandsdepåer. Vi stärker även: förmågan att ta emot internationellt stöd, förmågan att kunna stötta aktörerna med samverkan och ledning samt förmågan till brandbekämpning från luften genom avtal med privata helikopterentreprenörer.

Petronella Norell, MSB

10.50-11.10

 Paus med mingel och kaffe

11.10-12.00  

Välj ett av följande tre seminarier:

Det som hotar och det som är sårbart

- MSB:s arbete på informations- och cybersäkerhetsarenan

Vi redovisar aggregerade hotbilder och iakttagelser, en samlad analys av it-incidenter hos statliga myndigheter 2018, samt resultat av slutförda och pågående uppdrag som MSB genomför inom informations- och cybersäkerhet.

Samuel Taub, MSB

Robustare energiförsörjning för hela hotskalan

Utmaningar och möjligheter för en trygg energiförsörjning i omställningen till ett hållbart energisystem.

Mikael Toll, chef enheten för trygg energiförsörjning, Energimyndigheten

Handbok i kommunal krisberedskap

MSB tar nu tillsammans med SKL fram en handbok för att samla allt stöd för kommunal krisberedskap. Fokus ligger på de kommunala verksamheterna. Vi diskuterar här hur den kommer utformas och hur vi i projektet kan arbeta tillsammans med kommuner, myndigheter och länsstyrelser.

Therese Wikström, MSB
Anna Granlund, Melleruds kommun


12.00-13.00

 Gemensam lunch

13.00 – 13.45   

Försvarsberedningens inspel till kommande försvarsbeslut

En sammanfattning av underlaget som den parlamentariskt sammansatta Försvarsberedningen har lämnat till regeringen i två rapporter, december 2017 och maj 2019.

Svante Werger, MSB

13.45-14.30

Välj ett av följande tre seminarier:

Det nya totalförsvaret – en hjälp på vägen!

Om MSB:s nya publikationer om hantering av hemliga uppgifter i en fristående dator samt i riskreducerande åtgärder för lokaler avsedda för delgivning av hemliga uppgifter. Vi berättar om utbildningar i  säkerhetsskydd och arbetet med signalskydd.

Roger Forsberg, MSB

Klimatanpassning av livsmedelsförsörjningen

Om KASKAD – en metod för klimatanpassning av dricksvattenförsörjning som går att anpassa till alla typer av verksamheter.

Seminariet riktar sig till alla som på något sett kan drabbas av en större samhällsförändring, ett framtida klimat eller en kombination av dessa två.

Pär Aleljung, Livsmedelsverket

Gemensamma grunder: Hur fattar du bättre beslut?!

Seminariet utgår ifrån Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhälls-störningar: förhållningssätt och arbetssätt. Här får du redskap till, och möjlighet att, diskutera beslutsfattande och integrerad kriskommunikation.

Hans Arvidsson, MSB-konsult

14.30-15.00

Paus med mingel                                                                                                                    

15.00-15.45

Välj ett av följande tre seminarier:

Psykologiskt försvar inför Totalförsvarsövning (TFÖ) 2020

Vilka åtgärder kommer att vidtas för att möjliggöra övning av psykologiskt försvar inför TFÖ 2020?

Fredrik Konnander, MSB

Transportflöden och samverkan med Finland

Ett svenskt-finskt projekt om begränsad framkomlighet i Östersjön. Syftet är att skapa förutsättningar för att transportlederna fungerar under alla beredskapslägen.
En handlingsplan tas fram till år 2020 med konkreta förslag till lösningar för myndigheternas transportberedskap. Godstrafikmodellen Samgods används för analys.

Läs om det svensk-finska projektet

Läs mer om Samgodsmodellen

Petter Hill, Trafikverket

Resilienta betaltjänster - ett forskningsprojekt

Hur ska medborgare, frivilliga, privata och offentliga aktörer gemensamt agera när samhällets drabbas av en långvarig störning i betalsystemen? Ta del av svaren som kom fram under 15 genomförda speldagar i vår spelmiljö.

Spelmiljön: Om betalsystemet kraschar

Om projektet CCRAAFFTING - Resilient betalsystem

Joeri van Laere, lektor Högskolan Skövde, projektledare

 

Har du frågor om Mötesplats SO?

Kontakta: motesplatsso@msb.se

Vad är samverkansområdena?

För att främja en helhetssyn i planeringen för samhällets krisberedskap och höjd beredskap samverkar myndigheter och andra aktörer inom sex forum, kallade samverkansområden. Dessa är:

  • Ekonomisk säkerhet (SOES)
  • Farliga ämnen (SOFÄ)
  • Geografiskt områdesansvar (SOGO)
  • Skydd, undsättning och vård (SOSUV)
  • Teknisk infrastruktur (SOTI)
  • Transporter (SOTP)

De som deltar i samverkansområdena är representanter för bevakningsansvariga myndigheter, kommuner och landsting, Försvarsmakten samt frivilliga försvarsorganisationer.    

Läs mer om samverkansområdena

Publicerad: 2019-02-18 kl. 14:59 | Uppdaterad:2019-05-02 kl. 14:55
Kontakt:
Gunilla Georgsson Gunilla.Georgsson@msb.se