Till innehåll på sidan

Rakeldagen 2019

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Längd: 09:00 - 17:00
Lokal: Kistamässan
Rakeldagen – en dag om samhällsviktig kommunikation.

Webbsända seminarier från Rakeldagen

Webbsändningarna från Rakeldagen finns på MSB:s YouTube-kanal, samlade i spellistan "Rakeldagen 2019".

Välkommen till Rakeldagen

Moderator: Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör, MSB. Talare: Dan Eliasson, generaldirektör MSB, Åke Holmgren, avdelningschef MSB, Mats Persson, tf verksamhetschef MSB.

Beredskap att möta virtuell informationspåverkan

Talare: Hanna Linderstål,  analytiker av virtuella hot,  verkställande direktör på Earhart.

Artificiell intelligens  förändrar spelplanen för framtidens kommunikation

Talare: Peter Siljerud, framtidsforskare.

Hälso- och sjukvård 2030 och dess krav på elektronisk kommunikation

Talare: Per Andersson, Uppsala ambulanssjukvård.

Avslutning Rakeldagen 2019

Talare: Mats­ Persson, tf verksamhetschef Rakel och ledningssystem MSB, Sofia­ Enlund,­ John ­Philipson,­ Carl-Fredrik Östman, enhetschefer MSB.

Övriga programpunkter på Rakeldagen

 • Inspirationsföreläsning med Renata Chlumska, äventyrerska.
 • Så utbildar Polisen inom Rakel. Talare: Marina Schram, Polisutbildningen Södertörns högskola.
 • Rakel sekretess – Säkrare informationsdelning i kris och krig. Talare: Lars-Åke Jonsson, MSB, Alejandra Andersson, MSB, Martina Banér, MSB.
 • Använd Rakel effektivt – Lär dig mer om kapacitet och täckning. Talare: Urban Rönnqvist, MSB.
 • När resurserna inte räcker till – Nordisk och europeisk krisberedskap. Talare: Minna Bodin, MSB, Kristofer Thelin, MSB.
 • Säkra kommunikationer – För dig som vill bekanta dig med MSB:s verktyg och tjänster. Talare: Kirsi Ahonen, MSB, Jon Gustafsson, MSB, Fredrik Rask, MSB.
 • Barents Rescue 2019 – En samverkansövning för en bättre förmåga att hantera nödsituationer i Norden. Talare: Maria Jontén, MSB.

Intervjuer med talare

Peter Siljerud

"Artificiell intelligens, AI, håller på att förändra allt. Sannolikt bevittnar vi just nu det mest dramatiska teknikskiftet vi sett sedan internets genombrott."

 • Intervju med Peter Siljerud – Artificiell intelligens förändrar spelplanen för framtidens kommunikation

  Peter Siljerud är civilingenjören som blev framtidsforskare. Han är utbildad inom artificiell intelligens, AI, och har erfarenhet av att bygga neurala nätverk och arbeta med deep learning. Peter är en erfaren och internationellt uppskattad talare och kursledare.

  Vad kommer ditt seminarium på Rakeldagen att handla om?

  – Under de senaste åren har det pratats flitigt om digitaliseringen. Det som istället kommer att dominera diskussionen de kommande åren är artificiell intelligens. AI håller på att förändra allt. Sannolikt bevittnar vi just nu det mest dramatiska teknikskiftet vi sett sedan internets genombrott. Under detta föredrag tar vi upp möjligheter och utmaningar med AI kopplat till framtidens kommunikation.

Hanna Linderstål

"Jag kommer bland annat att berätta varför jag anser att informationssäkerhet, cyberhot och informationspåverkan är de tre största riskområdena för Sverige just nu. Och vad du behöver göra som ”medieborgare" i en digital vardag."

 • Intervju med Hanna Linderstål – Beredskap att möta virtuell informationspåverkan

  Berätta vem du är och vad du gör på dagarna!

  – Jag har ett stort intresse och engagemang i digital utveckling och den virtuella världen, redan 1999 skrev jag min första riskrapport i min dåvarande roll inom digital utveckling om risker med access till data, system och kontroll.

  – Jag arbetar i dag med ett team av specialister, bland annat analyserar vi risk, informationspåverkan och trolling där vi tittar på metod, strategi och vilken effekt som olika kampanjer får. Vi arbetar för ökad kunskap, insikt och förmåga att möta och skapa beredskap. Det innebär för mig att när jag inte sitter vid datorn så föreläser jag en hel del, om både informationssäkerhet, informationspåverkan och vad riskhantering i dag omfattar.

  Vad kommer ditt seminarium på Rakeldagen att handla om?

  – Jag kommer tala om möjligheter, utmaningar och risker i den virtuella världen och berätta varför jag anser att informationssäkerhet, cyberhot och informationspåverkan är de tre största riskområdena för Sverige just nu. Hur lätt det är att samla information och påverka en organisation eller uppfattningen om en organisation i dag, samt vad behöver du göra som ”medieborgare" i en digital vardag.

  – Både myndigheter och näringsliv behöver se över verksamhetens utsatthet, det krävs i dag ökad kunskap och förmåga att skapa intern beredskap. När den konstruerade eller upplevda sanningen sätter agendan för er verksamhet behöver ni en beredskap att möta informationspåverkan. Vi kommer tala om hur dina egna och dina medarbetares digitala fotspår kan användas av en illvillig aktör för att skapa anpassade budskap som attraherar, engagerar eller skapar ilska, samt risken att någon använder dessa kanaler för att samla information om er verksamhet eller utge sig för att vara er.

Marina Schram

"Under mitt seminarium får du veta mer om hur vi utbildar studenterna på polisutbildningen i radiokommunikationssystemet Rakel."

 • Intervju med Marina Schram – Så utbildar Polisen inom Rakel

  Berätta vem du är och vad du gör på dagarna!

  – Jag är polis sedan 30 år tillbaka och är ansvarig för radioutbildningen på polisutbildningen, Södertörns Högskola. Jag undervisar studenterna samt har även ansvaret för att fortbilda polislärarna i radio. Jag har bakgrund som operatör på före detta länskommunikationscentralen (LKC) i Stockholm och har även undervisat i radio på Polishögskolan.

  Vad kommer ditt seminarium på Rakeldagen att handla om?

  Mitt seminarium kommer främst att handla om hur vi utbildar studenterna i radiosystemet Rakel på grundutbildningen till polis.

Per Andersson

"På Rakeldagen kommer jag att trendspana på hur sjukvården utvecklas fram till 2030 och vilka krav det kommer att ställa på elektronisk kommunikation."

 • Intervju med Per Andersson – Hälso- och sjukvård 2030 och dess krav på elektronisk kommunikation

  Berätta vem du är och vad du gör på dagarna!

  – Jag är verksamhetschef för ambulanssjukvården på Akademiska sjukhuset sedan 2005. I organisationen ingår länets alla ambulanser samt sedan 2015 Sjukvårdens larmcentral som vi driver ihop med Region Sörmland och Västmanland. I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga chefsuppgifter som budget och verksamhetsdrift.

  – Jag arbetar också mycket med utveckling av själva tjänsterna i de verksamheter vi utför inklusive applikationsutveckling men även förutsättningar för forskning. Jag deltar i nationella som internationella forum för de tjänster vi driver samt sitter med i sjukhusledningen och deltar även där i en del strategiska forum.

  Vad kommer ditt seminarium på Rakeldagen att handla om?

  – På Rakeldagen kommer jag att trendspana på hur sjukvården utvecklas fram till 2030 och vilka krav det kommer att ställa på elektronisk kommunikation. Utvecklingstakten inom sjukvården är hög med ständigt nya innovationer. Många av dessa kommer också att användas utanför sjukhus vilket ställer speciella krav både på utrustningarna i sig men även på hur de ska kommunicera till exempel data.

Minna Bodin och Kristofer Thelin

"Vi kommer att berätta om hur det går till att begära, och ta emot, internationell hjälp. Det är mycket enklare att begära hjälp om man förstår hur systemet ser ut."

 • Intervju med Minna Bodin och Kristofer Thelin – När resurserna inte räcker till – nordisk och europeisk krisberedskap

  Berätta vem ni är och vad ni gör på dagarna!

  – Vi arbetar båda på Internationella sekretariatet på MSB. Minna är nordisk samordnade, vilket innebär att hon främst samordnar och bevakar den samverkan som sker med våra nordiska grannländer.
  Inom det så kallande Hagasamarbetet (nordiskt ministersamarbete inom området beredskap mot stora olyckor och kriser) finns en vision om ett gränslöst Norden och myndigheterna inom området i respektive länder har ett nära samarbete, även på lokal nivå genom Nordred-avtalet.

  Kristofer är EU-samordnare och stödjer myndighetsledningen och avdelningarna genom att samordna myndighetens deltagande i olika EU- och internationella fora. Han sitter också i civilskyddskommittén och deltar i utformandet av hur mekanismen ska fungera. Genom sin placering på MSB:s skola i Revinge föreläser han också kring EU och internationell krisberedskap.

  Vad kommer ert seminarium på Rakeldagen att handla om?

  – Vi tänkte ge deltagarna på vårt pass en trygghet i att Sverige inte står ensamt! Länderna inom Norden och EU står ofta inför liknande problem och vi kan inte alla bygga upp resurser för allt. Genom det nordiska samarbetet och EU:s civilskyddsmekanism kan vi få hjälp när våra egna resurser inte räcker till. Det är mycket enklare att begära hjälp om man förstår hur systemet ser ut. Vi tänkte berätta om hur det går till att begära – och ta emot internationell hjälp.

Om Rakeldagen

På Rakeldagen kan du lyssna på intressanta talare, ta del av utrustning och tjänster som erbjuds av olika leverantörer och träffa andra som arbetar med sambandsfrågor, säkerhet och kommunikation inom samhällsviktig verksamhet. Rakeldagen riktar sig främst till dig som arbetar med säkerhetsfrågor, beredskap och samband inom samhällsviktig verksamhet.

Årets tema: Krisen kräver kunskap

Samverkan blir mer och mer viktigt för att hantera samhällsstörningar. Det räcker inte längre att bara kunna sin bit i det stora pusslet. Vi behöver gemensam metodik, teknik, utbildning och övning för att vara framgångsrika. Krisen kräver kunskap inom många olika områden och förmåga att samverka aktörer emellan. Rakeldagen ger er mer kunskap om både bitarna och helheten.

Under dagen kommer många seminarier att knyta an till temat, men du kommer också att få ta del av praktiska tips och goda exempel från olika organisationer. Rakeldagen är också ett utmärkt tillfälle att dela erfarenheter med andra och ta del av den senaste tekniska utrustningen och tjänsterna från ett 40-tal olika leverantörer i utställningen.

Utställare på Rakeldagen

 • Utställare på Rakeldagen
  • Addsecure AB
  • Airbus DS SLC
  • Akademiska sjukhuset
  • Amtele Communication AB
  • APD Communications
  • Bittium
  • Carmenta Public Safety AB
  • Celab Communications AB
  • Ceragon Networks
  • Combitech AB
  • Critical Communications Finland
  • Cryptify
  • Eltel Networks Infranet
  • Frequentis AG
  • Goodmill Systems
  • HeroSight
  • Hexagon Safety & Infrastructure
  • Innovative Business Software
  • Interspiro AB
  • INVISIO Communications A/S
  • Kammarkollegiet
  • LS Elektronik AB
  • Maven Wireless
  • Mentura Group
  • Mic nordic
  • Network Innovations Sweden AB
  • Nokia
  • Rakel Skåne
  • RF Coverage AB
  • S.V.B Försäljning AB
  • Saab AB
  • Samsung Electronics Nordic AB
  • Sectra Communications AB
  • Securitas Sverige AB
  • SOS Alarm
  • Standby AB
  • StjärnaFyrkant Sverige AB
  • Swedish Radio Supply AB
  • TC Connect Sweden AB
  • Techinova AB
  • Telia Company
  • Telium Sweden AB
  • Teracom AB
  • T-Kartor Geospatial AB
  • TM Group AB
  • Tutus Data AB
  • ÅF Digital Solutions AB
  • 3M Svenska AB

Information för utställare

Alla monterplatser är bokade.

Information för utställare på Rakeldagen 2019Frågor om anmälan och logi

msb@reachem.se

Frågor om Rakeldagen

rakeldagen@msb.se

Håll dig uppdaterad om nyheter inför Rakeldagen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev "Nytt från Rakel"

Följ Rakeldagen på Twitter

#Rakeldagen

Logotyp pratbubbla text Rakeldagen 2019

Senast granskad: 13 november 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan