Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB kraftsamlar för att förbättra Sveriges beredskap för dagens och morgondagens hot och risker

Just nu pågår ett antal stora arbeten i MSB som alla syftar till samma sak - att förbättra Sveriges beredskap för dagens och morgondagens hot och risker. Arbetena bedrivs i samverkan med berörda aktörer inom området samhällsskydd och beredskap.

Utifrån ett helhetsperspektiv arbetar MSB, i samverkan med andra aktörer, under de närmaste åren med följande:

Samlad beskriving om alla ovanstående områden som pdf

Utöver dessa stora arbeten pågår givetvis också många andra viktiga arbeten och processer som MSB och andra aktörer driver inom samhällsskydd och beredskap.

Modell för området samhällsskydd och beredskap

MSB har tagit fram en modell för området samhällsskydd och beredskap. Syftet är att skapa en enhetlig grund när vi och andra aktörer tar fram och tillämpar strategier och andra underlag.

Modellen utgår från värden i samhället som ska skyddas och vad som hotar dessa för att se vilken förmåga som behöver skapas. Modellen ger ett sammanhang som samtliga ovanstående arbeten förhåller sig till.

Läs mer om MSB:s Stora arbeten

Vill du veta mer om hur de olika arbetena förhåller sig till modellen? Klicka här och titta på presentationen i bildspelsläge (PowerPoint, nytt fönster).

Det här vill vi uppnå

De pågående arbetena ska bidra till ett mer strategiskt, samordnat och effektivt säkerhetsarbete i samhället, med gemensamma utgångspunkter och begrepp för alla aktörer. Sammantaget ska detta stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor, kriser och krig.
I detta inbegrips att berörda aktörer ska få:

  • en gemensam bild och helhetsperspektiv av de risker och de förmågor som finns i vårt land.
  • samsyn på hur ledning och samverkan bedrivs vid en händelse.
  • förmåga att motstå och återhämta sig från allvarliga händelser och stärka samhällets funktionalitet.

Vilka berörs?

De som berörs av våra stora arbeten är organisationer med ansvar för samhällsskydd och beredskap på lokal, regional och nationell nivå. Detta gäller både offentlig och privat verksamhet.

Varför driver MSB detta?

MSB har regeringens uppdrag att arbeta för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap. Vi tar aldrig över ansvaret från någon annan – den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också under en krissituation. Men det är vår uppgift att stödja, samordna och driva på frågor inom området samhällsskydd och beredskap.

Bakgrund

I Sverige saknas en gemensam bild av de risker som finns i vårt land och vad vi kan göra för att förebygga och hantera olyckor och kriser på en nationell nivå. Aktörer på lokal, regional och nationell nivå arbetar också på olika sätt med att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Systematiken i aktörernas nationella arbete, bl a med CBRNE behöver utvecklas. Organisationer och individer behöver bli bättre på att leda och samverka under olyckor och kriser. Det moderna samhällets komplexitet, med många sårbarheter och beroenden, skapar hela tiden nya utmaningar. Alla hot och risker kan heller inte förutses. Samhällets funktionalitet behöver stärkas.

Planeringen för höjd beredskap har legat i träda i drygt tio år. Regeringen har nyligen beslutat att denna planering ska återupptas.

Kontakt

Svante Werger
Kommunikationsdirektör, MSB
svante.werger@msb.se 
010-2404172