Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Statistik

Hos MSB kan du hämta statistik och analyser kring olyckor och skador, individers uppfattning av trygghet och säkerhet, samhällskostnader, säkerhets- och krishanteringsarbete. Du kan själv söka i statistiken via webbverktyget IDA.
Räddningstjänst i siffror

Räddningstjänst i siffror

MSB tar fram statistik och analyser om räddningstjänsten och dess insatser. Statistiken och kortare analyser publiceras framförallt i vårt statistik- och analysverktyg IDA. Statistiken bygger på räddningstjänstens insats- och händelserapporter. Tidigare år har vi gett ut rapporten Räddningstjänst i siffror, som gav en sammanfattning av räddningstjänståret samt analyser inom området.
Dödsbränder

Omkomna i bränder

MSB tar fram statistik och analyser kring omkomna i bränder. Dagsaktuell preliminär statistik hämtar du i statistikverktyget IDA. Siffrorna baserar sig på MSB:s dödsbrandsinsamling.

Samhällets kostnader för olyckor, större händelser och samhällsstörningar

MSB beskriver den samhällsekonomiska kostnaden som olyckor, större händelser och samhällsstörningar medför. Analyserna beskriver kostnader för inträffade händelser i form av förlorade eller förbrukade resurser. Analyserna beskriver även kostnader för det förebyggande arbete som dessa händelser ger upphov till.

Kostnadsnyttoanalyser

MSB har under ett antal år tagit fram kostnadsnyttoanalyser kopplat till bränder och olyckor samt räddningstjänst. Syftet med analyserna är att ta fram beslutsunderlag för om åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma att genomföra.

Öppna jämförelser trygghet och säkerhet

I Öppna jämförelser trygghet och säkerhet jämförs alla Sveriges kommuner med olika nyckeltal. Öppna jämförelser gör MSB tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Rapporten bygger på statistik från bland annat Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån.

Individens uppfattning om trygghet och säkerhet

MSB har med jämna mellanrum genomfört enkätundersökningar om individers uppfattning om trygghet och säkerhet. Syftet är att kunna bidra till bättre kunskap om hur befolkningen i olika delar av Sverige, i olika åldrar och med olika bakgrund, ser på sin egen trygghet och säkerhet och vad som upplevs som hot och risker.

Opinioner

MSB publicerar årligen studien Opinioner – om allmänhetens syn på samhällsskydd och beredskap, säkerhetspolitik och försvar. Studien är en fortsättning på de studier som bedrivits inom området sedan 1950-talet och bidrar med ett viktigt kunskapsunderlag till arbetet.