Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Totalförsvar

Totalförsvar består av militärt försvar och civilt försvar. Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras.

Totalförsvar den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap.

Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras. Om Sverige är i krig råder högsta beredskap. Om Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är orsakade av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap.

Detta beslut får även avse en viss del av landet eller en viss verksamhet. Vid höjd beredskap, eller efter särskilt beslut av regeringen eller Försvarsmakten, ska hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna inta hemvärnsberedskap. Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras.

Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).

Den totalförsvarsplanering som nu dras igång bland civila aktörer har två perspektiv: dels att med krisberedskapen som grund arbeta för att samhället blir mer motståndskraftigt även mot väpnat angrepp, dels att säkerställa att det militära försvaret kan få stöd av det övriga samhället för att säkerställa sin operativa förmåga vid höjd beredskap och ytterst vid krig.

Den 10 juni 2016 lämnade Försvarsmakten och MSB sin uppdragsredovisning till regeringen om en sammanhängande planering för att utveckla och stärka totalförsvaret. Med målbilden år 2020 föreslås en inriktning och aktiviteter för hur förmågan ska öka inför och under höjd beredskap.

Till rapporten om gemensam grundsyn om totalförsvaret

MSB:s och Försvarsmaktens redovisning av regeringsuppdraget

Bilaga 2: Gemensamma aktiviteter för civila och militära aktörer

Bilaga 3: Om uppdraget


Om beredskapen skulle höjas kommer ett antal åtgärder att behöva vidtas och vissa lagar och förordningar träder i kraft. Mer information framgår av förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

Nyheter - Civilt försvar

Årsrapport för allvarliga it-incidenter hos statliga myndigheter 2017 lämnad till regeringen

2018-04-09 kl. 13:00
MSB lämnade 5 april sin årliga rapport avseende allvarliga it-incidenter hos statliga myndigheter.

Överenskommelse har påverkat utvecklingen av krisberedskap

2018-04-03 kl. 09:00
Kommunerna har, utifrån de resurser de har, haft en positiv utveckling av sin krisberedskap. Det finns en vilja att arbeta med frågorna, men ibland saknas resurser, ibland kompetens och ibland stöd. Den överenskommelse som finns mellan MSB och Sveriges Kommuner och Landsting har bidragit till utvecklingen, konstaterar MSB i ”Utvärdering av överenskommelse om kommunernas krisberedskap”.