Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Skogsbränder 2018

Tipsa om artikeln
Maj och juni 2018 har varit mycket torra och i stora delar av Sverige har det varit hög brandrisk i skog och mark. Här hittar du information om MSB:s arbete i samband med skogsbränderna.

MSB följer kontinuerligt utvecklingen med anledningen av skogsbränderna och har löpande kontakt med länsstyrelser. MSB har beredskap dygnet runt och om räddningsledare eller länsstyrelse begär kan MSB hjälpa till med förstärkningsresurser, både i form av materiel och experter.

Åtgärder från MSB

Juni:

 • 19 juni: Efter bedömning återvände brandflygen till Italien. 
 • 18 juni: Brandrisken som finns i delar av landet inklusive spridningsrisken finns kvar men har minskat väsentligt. Insatsen med brandflyg från Italien som har förstärkt Sveriges nationella beredskap under en dryg vecka avslutas därför. 
 • 17 juni: Länsstyrelsen Västerbotten kontaktade vid lunchtid MSB för att få stöd med brandsläckningsflygen i släckningsarbetet av en brand i Hörnefors söder om Umeå. Efter 24 vattenbombningar återvände planen till MSB:s bas på Örebro flygplats. Insatsen hade god effekt i släckningsarbetet av skogsbranden i Hörnefors. 
 • 15 juni: Brandsläckningsflygen sattes in vid en skogsbrand i Nacka kommun efter begäran från Södertörns brandförsvar. Vattenbombning inleddes vid 20.45. En timmes vattenbombning gav god effekt i släckningsarbetet och planen kunde återvända till Örebro vid 22-tiden. De båda planen vattenbombade totalt 44 gånger.
 • 14 juni: aktivering av brandbekämpningsplanen övades i Örebro och vattenbombning genomfördes i Kristinehamn.
 • 10 juni: 2 brandflyg från Italien anländer till Örebro flygplats för att finnas standby ifall förfrågan om hjälp kommer till MSB. Planen är av typen Canadair CL-415 och kan ta 6 200 liter vatten vid varje "skopning".
 • 9 juni: Aktivering av EU:s civilskyddsmekanism skogsbrandsflyg
 • 9 juni: Björneborg (Kristinehamns kommun): 1 skogsbrandsdepå och 1 förstärkningsresurs samverkan och ledning skickad.
 • 8 juni: Myndighetsmeddelande om hög skogsbrandrisk.
 • 7 juni: MSB inrättar särskild organisation för den fortsatta hanteringen av skogsbrandsrisken (se mer info nedan).
 • 6 juni: Europeiska satellitstödet Copernicus aktiveras.
 • 5 juni: Rörbo (Sala kommun): 1 skogsbrandsdepå skickad.
 • 4 juni: Rörbo (Sala kommun): 1 skogsbrandsdepå skickad.

Maj:

 • 28 maj: Asphyttan: 1 skogsbrandsdepå skickad.
 • 25 maj: Myndighetsmeddelande om hög skogsbrandrisk.
 • 22 maj: Skinnskatteberg: 1 skogsbrandsdepå skickad.

Särskild organisation med anledning av skogsbrandsrisken

Torsdag den 7 juni fattade MSB beslut om att inrätta en särskild organisation för den fortsatta hanteringen av skogsbrandsrisken.
Syftet med den särskilda organisationen är att:
 • Säkerställa MSB:s samlade hantering kopplat till den föreliggande riskbilden för skogsbränder.
 • Samordna och stödja ansvariga aktörers hantering.
 • Stödja relevanta aktörer med insatsförmågor och andra resurser som MSB förfogar över.
 • Upprätta en nationell lägesbild som uppdateras vid behov.
 • Säkerställa information till allmänheten ur ett nationellt perspektiv.

Brandflygen från Italien

De italienska brandflygen kom till Sverige måndag 11 juni och lämnade tisdag den 19 juni. Planen aktiverades vid två tillfällen, den 15 juni till Nacka kommun samt den 17 juni till Hörnefors, söder om Umeå. En övning där aktivering av brandbekämpningsplanen genomfördes den 14 juni i Kristinehamn.

För aktivering av brandflyg är det räddningsledningen för den kommunala räddningsinsatsen som bedömer ifall de behövs och vid behov begärs de av länsstyrelsen som sedan kontaktar MSB.

PM flyg om vattenbombning

Samverkan med aktörer

MSB har löpande dialog med en mängd olika aktörer som på något sätt arbetar med hanteringen av skogsbränderna runt om i landet. MSB faciliterar bland annat samverkan mellan involverade aktörer genom att arrangera samverkanskonferenser där utvalda aktörer deltar för att dela information kring resurser och kommunikativa budskap för fortsatt hantering av skogsbränderna.

MSB kan ge stöd på olika sätt

Vid en skogsbrand är det kommunen som ansvarar för släckning via sin räddningstjänst. När det sker större skogsbränder kan kommuner samarbeta inom regionen om de ser att de inte kan klara situationen själva. För situationer när händelsen är alltför komplex, alltför stor eller långdragen för att inte heller regionens samlade resurser ska räcka till, har MSB förstärkningsresurser som kan användas.

Förstärkningsresurser för skogsbränder

MSB har 13 skogsbrandsdepåer placerade runt om i landet. Dessa kan användas när kommunens eller regionens egna resurser är uttömda.

Läs mer om förstärkningsresurser

Räddningstjänstberedskap

MSB har också en räddningstjänstberedskap dygnet runt. Syftet med beredskapen är att ge tillgång till experter och nätverk vid händelser som berör räddningstjänst.

Läs mer om MSB:s beredskapsorganisation

Brandriskprognoser för specialister och allmänhet

MSB tillhandahåller appen Brandrisk Ute, ett samarbete med SMHI, som ger brandsriskprognoser för de kommande fem dagarna. MSB har även detaljerad information som vänder sig till räddningstjänster, länsstyrelser och de som arbetar i skogen med avverkning och markberedning.

Dinsäkerhet.se om appen Brandrisk Ute

Europeiskt satelitstöd

MSB är nationell kontaktpunkt för Sverige inom Copernicus EMS Mapping. Med hjälp av Copernicus tog man bland annat satellitbilder av marken i samband med branden i Västmanland 2014.

Läs mer om Copernicus

Stöd till samordning på central nivå

MSB ger stöd till samordning vid händelser för att skapa synergier mellan myndigheters åtgärder och insatser. Det här sker genom samverkanskonferenser där aktörerna gemensamt upprätthåller en uppdaterad lägesbild över vad som har hänt och hur man planerar att agera.

Läs mer om samordningsuppdraget

Samarbete i Norden

Nordred är ett nordiskt samarbete för räddningstjänst mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige där MSB representerar Sverige. Syftet med avtalet är att länderna hjälper varandra vid olyckor för att hindra eller begränsa skador på människor, egendom eller i miljön.

Läs mer om Nordred

Brandflyg via EU

Om det bedöms att brandflyg behöver sättas in kan räddningsledare eller länsstyrelse via MSB efterfråga stöd från andra länder. För att underlätta för en snabb hantering ifall en förfrågan skulle komma till MSB, har redan två brandflyg från Italien förstärkt vår nationella beredskap. De kommer att finnas standby för att snabbt kunna stötta en räddningsinsats om ett sådant behov blir aktuellt. Brandflygen är ett stöd som kommer från EU via ERCC som är EU:s informations och koordineringscentral.

Läs mer om MSB och EU

Informerar om läget

MSB informerar allmänheten nationellt om brandrisker genom våra kanaler.

På webbplatsen Krisinformation.se, som drivs av MSB, kan allmänheten ta del av råd och aktuell information om händelser och kriser från myndigheter lokalt, regionalt och nationellt. Även MSB:s webbplats dinsäkerhet.se har information om brandrisk och eldning.

För att stärka lokala och regionala aktörers kommunikation kan vi om läget kräver, gå ut med ett nationellt myndighetsmeddelande för att uppmärksamma befolkningen på brandrisken. Det skedde i slutet av maj då det var hög brandrisk i nästan hela Sverige.

Läs mer på Krisinformation.se

Läs mer på dinsäkerhet.se om eldningsförbud

Publicerad: 2018-06-07 kl. 16:33 | Senast granskad:2018-06-20 kl. 15:51
Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se