Msb.se - Skogsbränder 2018
Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Skogsbränder 2018

Tipsa om artikeln
Sommaren 2018 har det varit hög brandrisk i skog och mark i större delen av Sverige och det har varit flera skogsbränder. Här hittar du aktuell lägesbild och information om MSB:s arbete i samband med skogsbränderna och torkan.

MSB har beredskap dygnet runt och om räddningsledare eller länsstyrelse begär kan MSB hjälpa till med förstärkningsresurser, både i form av materiel och experter. MSB har också löpande dialog med bland annat grannländerna och EU:s kriskoordineringscenter ERCC om internationella resurser. MSB följer kontinuerligt utvecklingen med anledningen av skogsbränderna och den höga brandrisken i landet och har löpande kontakt med länsstyrelser om läget.

Den 17 augusti avslutas uppdatering av lägesbild för skogsbrand.

Lägesbild torsdag 17 augusti kl 9:00

Stor variation i brandrisk över landet. Högst i Norrland samt lokalt även i östra Svealand, Blekinge, Skåne och nordvästra Götaland. Högsta värdena utmed kustbanden där brandintensiteten kan bli förhöjd, dock inga extrema nivåer.

Det är fortfarande mycket torrt i de djupare marklagren och lokalt extremt torrt.

En större brand kan bli resurskrävande att hantera på grund av djupgående bränder. 

Enligt SOS alarm var det på morgonen 1 brand i terräng. En uppskattning av brändernas areal för Sverige beräknas vara cirka 25 000 hektar (uppgift från den 31/7). 

Lägesbild med aktuella bränder i terräng från SOS Alarm

Inga viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är aktiva gällande skogsbrand.

MSB har för närvarande följande fokusområden i landet:

  • MSB har avslutat bevakningen på tidigare fokusområden.  

Här stöttar internationella resurser idag: 

  • Privata helikoptrar finns tillgängliga efter förfrågan från respektive räddningsledare.

Lägesbild från SOS alarm avseende bränder

Lista över dagliga åtgärder från MSB

Vi har samlat de åtgärder MSB genomför dag för dag gällande skogsbränderna.

MSB:s åtgärder dag för dag

Så här tar MSB fram brandriskprognoser

Patrik Perbeck, funktionsledare för MSB:s räddningstjänststöd, berättar om hur brandriskprognosen tas fram. Han förklarar även hur vi jobbar tillsammans med andra för att upptäcka bränder i ett tidigt skede.

 

Se aktuella brandriskprognoser

Stöd från MSB

Vid en skogsbrand är det kommunen som ansvarar för släckning via sin räddningstjänst. När det sker större skogsbränder kan kommuner samarbeta inom regionen om de ser att de inte kan klara situationen själva. För situationer när händelsen är alltför komplex, alltför stor eller långdragen för att inte heller regionens samlade resurser ska räcka till, har MSB förstärkningsresurser som kan användas.

MSB har löpande dialog med en mängd olika aktörer som på något sätt arbetar med hanteringen av skogsbränderna runt om i landet. Genom att till exempel arrangera samverkanskonferenser med involverade aktörer möjliggör MSB för aktörerna att dela information kring resurser och kommunikativa budskap för fortsatt hantering av skogsbränderna.

MSB arbetar sedan den 2 juli i en särskild organisation för hanteringen av skogsbränderna och torkan.

Syftet med den särskilda organisationen är att:

  • Säkerställa MSB:s samlade hantering kopplat till skogsbränderna och torkan.
  • Samordna och stödja ansvariga aktörers hantering.
  • Stödja relevanta aktörer med insatsförmågor och andra resurser som MSB förfogar över.
  • Upprätta en nationell lägesbild som uppdateras vid behov.
  • Säkerställa information till allmänheten ur ett nationellt perspektiv.

Läs mer om vilket stöd MSB kan ge vid skogsbränder

Läs mer om brandbekämpningsflygen

Läs mer om förstärkningsresurser

Läs mer om expertstöd

Läs mer om skogsbrandsbevakning med flyg

Läs mer om nationell lägesbild

Under onsdagen nås kulmen med alarmerande och extrema värden i hela Götaland. 
Publicerad: 2018-06-07 kl. 16:33 | Senast granskad:2018-08-17 kl. 09:09
Kontakt: MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se