Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Förebygga skogs- och vegetationsbrand

Tipsa om artikeln
De flesta och svåraste skogsbränderna inträffar vid långvarig torka och ofta i kombination med att vindhastigheten är hög. När risken för skogs- och vegetationsbrand är stor krävs extra uppmärksamhet och bevakning för att upptäcka och släcka små bränder tidigt.
För allmänheten
Kontakt

Leif Sandahl
010-240 53 12

Anders Lundberg
010-240 52 59

Anna Jansson
010-240 50 83

 
Brandriskprognoser är ett naturligt hjälpmedel för att följa brandrisken. Man måste också följa väderutvecklingen för att få en samlad riskbild.

Död vegetation och hyggesavfall torkar upp snabbare än levande vegetation. Död vegetation ger därmed en snabbare förändring i brandrisk än levande växter. Givetvis är det bra att också ha klart för sig hur torrt det är i marken då detta också ger en bild av hur lätt gnistor etc kan antända det ytliga bränslet.

Brandrisker vid arbete i skogen

Arbete i skogen under torka innebär ökade risker för antändning både under arbetets gång och den närmaste tiden därefter. En naturlig del i att förebygga skogsbrand är uppmärksamhet och kontroll i området där arbete pågår eller har skett. Det säkraste är att stoppa arbetet när långvarig torka varit ett faktum. Om det inte kan ske är det motiverat med extra brandskyddsåtgärder.

Vad bör skogsägaren tänka på?

Den som äger skog bör säkerställa att alla som arbetar där har grundläggande skogsbrandutbildning. Detta gäller även entreprenörer. Skogsägaren bör ställa krav på att de som arbetar i skogen redovisar vad man gör för att förhindra skogsbrand och begränsa tillbud. Vid arbete under torka, eller när brandrisken av andra skäl är stor, bör skogsägaren också kräva att lämplig släckutrustning, som handredskap, vatten, etc, medförs. Dessutom bör den som utför arbete i skogen alltid ha möjlighet att larma om något händer. Huvuddelen av detta bör kunna regleras genom avtal mellan skogsägaren och berörda parter.
 
Vid stor brandrisk bör skogsägaren även vara extra uppmärksam på risker för pyrande brand (glödhärdar) efter blixtnedslag.

Vad bör den som arbetar i skogen beakta?

Den som arbetar i skogen bör tänka igen vilka brandrisker som kan finnas på det område där arbete ska ske. En riskfaktor är alltid maskiner som kan antända torrt material om de slirar med kedjor eller hasar på sten och gnistor bildas.
 
Innan arbetet startar bör skogsarbetaren också ha tänkt igenom vilka åtgärder denne ska vidta för att hindra att brand uppstår och för att ta hand om tillbud.
Släckutrustning för skogs- och markbrand bör medföras vid alla arbeten.

Utbildning

Alla som arbetar i skogen bör ha grundläggande brandutbildning. Utbildningen bör behandla de vanligaste riskerna, enkla släckmetoder och tillvägagångssätt vid släckning av större bränder där brandgator kan bli aktuella. Utbildningen bör också ta upp hur terrängen, topografin och vegetationen kan utnyttjas för att hindra spridning. Det kan vara lämpligt att utövare inom skogsnäringen och räddningstjänsten samverkar i utbildningen.

Skydda ditt hus mot skogsbrand

Ägare till gårdar, villor, sommarhus, torp och andra byggnader bör se till att inte ha brännbara upplag eller brännbar vegetation nära sina hus då detta kan antändas och börja brinna och sprida branden till byggnader.
 
Ta bort allt torrt gräs runt byggnader och håll det kort under sommaren. Röj sly och ris. Genom att ta bort det som är lättantändligt minskar risken att en annalkande mark- eller skogsbrand får fäste och möjligheterna ökar att kunna skydda byggnader. Bränn inte gammalt gräs.
 
En vattentunna fylld med vatten och enkla handredskap, strilkannor och granruskor är bra för en snabb släckinsats. Ännu bättre är en vattenslang. Det är viktigt att blöta ner marken och hålla den fuktig, vilket kräver mindre vatten än att släcka. Man kan göra begränsningslinjer så att branden inte når fram till husen via vegetationen. Förbered detta och ha ruskor och borstar i beredskap för att släcka flygbränder.
 
Om en brand närmar sig - stäng fönster, eventuella fönsterluckor, dörrar och takluckor. Fäll in markiser och plocka undan lättantändliga föremål. Förbered en eventuell utrymning av ditt hus. Du kan även resa en stege och ta fram släckutrustning som till exempel en vattenslang.
Publicerad: 2010-03-12 kl. 08:41 | Senast granskad:2017-06-08 kl. 10:43
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete